niedziela, 17 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Mniej bezrobotnych i więcej pieniędzy na ich aktywizację

Niespełna 5,5 tysiąca bezrobotnych zarejestrowanych było w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec 2015 roku. To zdecydowanie mniej niż w ostatnich latach. Jak podkreśla Mieczysław Bieniek, dyrektor urzędu, tylko w stosunku do grudnia 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o blisko 850 osób. - Prawie, że przez cały rok z miesiąca na miesiąc notowaliśmy spadki liczby bezrobotnych – mówi Bieniek, który też optymistycznie patrzy na rozpoczynający się 2016 rok. - Na aktywizację bezrobotnych teraz mamy więcej pieniędzy niż przed rokiem.

Podział środków Funduszu Pracy na 2016 rok pomiędzy powiatowe urzędy pracy w województwie podlaskim
Podział środków Funduszu Pracy na 2016 rok pomiędzy powiatowe urzędy pracy w województwie podlaskim

Ogółem na koniec grudnia 2015 roku w rejestrach PUP w Łomży widniały nazwiska 5 428 bezrobotnych. W porównaniu do listopada nastąpił wzrost o 180 osób, ale w porównaniu do grudnia 2014 roku spadek wynosi  846 osób.
Bezrobotnych z samej Łomży było 3143, a stopień bezrobocia w mieście wynosił 13,3 %. Na terenie okolicznych gmin jest o 2 punkty niższy.

Czy w 2016 roku tendencja spadkowa się utrzyma? Mieczysław Bieniek, dyrektor PUP w Łomży ma nadzieję, że tak. Jak podkreśla urząd rok rozpoczyna z mniejszą niż w ostatnich latach liczba bezrobotnych, i z większymi niż zazwyczaj środkami na przeciwdziałanie bezrobociu. Podlaski Urząd Marszałkowski podzielił pod koniec roku pule środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w roku 2016 zadań realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowe. Łomżyński PUP otrzymał z tego tytułu ponad 10 mln zł.
- Do tego do chodzi ponad 2 mln 100 tys. zł środków otrzymaliśmy na zwalczanie bezrobocia wśród młodych mieszkańców do 30 roku, oraz środki z już realizowanego wspólnie z ościennymi powiatami projektu „Pendolino do zatrudnienia”. Tylko z tego projektu mamy aktywizować 130 młodych bezrobotnych – mówi Bieniek.

Dodajmy, że z prowadzonych przez PUP rejestrów wynika, że dotychczas najniższe bezrobocie na koniec roku notowano w Łomży w 2008 roku. Wówczas liczba bezrobotnych spadła do 4158 osób. Najwyższe było na początku XXI wieku. Na koniec grudnia 2001 roku w Łomży i najbliższej okolicy było aż 10 007 bezrobotnych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0