wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Drogowe inwestycje pod Łomżą jeszcze nie w 2016 roku

W przyszłym roku nie rozpocznie się przebudowa dróg wojewódzkich z Łomży do Śniadowa i z Łomży do Nowogrodu wraz z obwodnicami Kupisk i Konarzyc. Obie inwestycje zostały ujęte w uchwalonym przez radnych sejmiku budżecie województwa na 2016 rok, ale na obie zapisano tylko symbolicznie po tysiąc złotych. Tymczasem na ich realizacje potrzeba ok. 70 milionów złotych.

Zapisanie tylko symbolicznych kwot na obie drogi nie jest czymś wyjątkowym. Takie same wartości są także przy 13. innych planowanych inwestycjach drogowych w województwie. Ma to związek z tym, że inwestycje te władze województwa planują zrealizować z wykorzystaniem środków unijnych z nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, a na przyszły rok nie planowane są żadne nabory wniosków w tzw. osi priorytetowej IV: Poprawa dostępności transportowej.
Generalnie cały przyszłoroczny budżet województwa podlaskiego prezentuje się bardzo skromnie w porównaniu z tymi z ostatnich lat. Samorząd województwa w 2016 roku w niewielkim stopniu będzie wykorzystywał pieniądze z nowego unijnego rozdania i w związku z tym nie będzie znaczących projektów z udziałem funduszy UE. Najważniejsze - jak zapowiadają włądze wojeództwa - ma być przygotowanie wkładów własnych do zdobywania unijnych dotacji w najbliższych latach, zwłaszcza do budowy dróg wojewódzkich, modernizacji szpitali czy placówek kultury.
Zgodni z uchwalonym w poniedziałek budżetem województwa podlaskiego dochody samorządu województwa mają wynieść 382,4 mln zł, a wydatki - 417,9 mln zł. Planowany deficyt to 35,4 mln zł ma być pokryty przede wszystkim z kredytu (29,05 mln zł) oraz ze spłaty pożyczek (6,4 mln zł), które u władz województwa zaciągnęły poległe mu szpitale.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0