niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

MPWiK opublikował podwyżkę na 2016 rok

Ceny ścieków w Łomży będą wyższe. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łomży opublikowało w piątek nowy cennik na 2016 rok. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami w górę o blisko 10% idą ceny ścieków. Od stycznia cena wzrasta z 5,09 zł na 5,56 zł za metr sześcienny ścieków. Podwyżka wchodzi w życie pomimo, że radni miasta nie analizowali jej zasadności.

Należąca do miasta spółka propozycję nowego cennika na 2016 rok przesłała do prezydenta jeszcze w październiku. Proponowała podniesienie opłaty za odbiór ścieków o 50 groszy netto do kwoty 5,21 (brutto 5,63) co dawało podwyżkę o 10,62%. Pięć tygodni później, po uwagach prezydenta Mariusza Chrzanowskiego, władze MPWiK zdecydowały się na niewielkie jej ograniczenie – o 6 groszy netto, po czym prezydent wniosek przekazał radnym do zatwierdzenia.
Zarząd MPWiK przekazywał, że podwyżka cen odbioru ścieków o 9,23% spowodowana jest wzrostem bieżących kosztów odprowadzania i oczyszczania ścieków (o blisko 750 tys. zł), wygenerowaniem przez spółkę po 9. miesiącach tego roku straty netto – minus 352 tys. zł, w tym na ściekach – minus 836,5 tys. zł, oraz koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na modernizację oczyszczalni ścieków. Koszt tej modernizacji szacowany jest na ponad 32 mln zł, a spółka ze środków własnych ma na nią zabezpieczyć 5,5 mln zł.  
Radni Łomży, którzy wniosek MPWiK od prezydent otrzymali tuż przed wczorajszą sesją, wydawali się być skonsternowani i nie zgodzili się na tak nagłe procedowanie nad tym dokumentem. Na kolejnej sesji na analizowanie wniosku było już za późno. Zgodnie z prawem Rada Miasta ma 45 dni od przekazania wniosku przez MPWiK do prezydenta Łomży na jego zatwierdzenie. Jeśli w tym czasie tego nie uczyni, zatwierdzony przez prezydenta cennik i tak wchodzi w życie od nowego roku. Warunkiem jest opublikowanie go co najmniej 7 dni przed wejście w życie. I tak się właśnie stało. MPWiK nocy cennik na 2016 rok opublikował w piątek na swojej stronie internetowej. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0