sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

LIST OTWARTY do Pani Wiesławy Czartoryskiej

Szanowna Pani Wiesławo, poruszeni i zasmuceni informacją o rozwiązaniu przez Pana Prezesa Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego Stopka w Łomży umowy o pracę z Panią, jako środowisko plastyczne nie znajdujemy uzasadnienia dla tej decyzji. Jednocześnie czujemy moralny obowiązek złożyć Pani należne uszanowanie.

Międzynarodowe plenery plastyczne, inicjowane przez śp. Pana Prezesa Stanisława Zagórskiego, a organizowane przez Panią w latach 2003 – 2015, przyczyniły się do zawiązania wielu wartościowych relacji artystów polskich z artystami białoruskimi, ukraińskimi, litewskimi, rosyjskimi i niemieckimi.
Formuła plenerów przez Panią wypracowana owocowała zawsze cenną dla nas wymianą postaw i poglądów na tematy niejednokrotnie szersze niż sztuka, przyczyniała się do wzajemnego poznania, szacunku i sympatii, co zasługuje na uznanie jako zjawisko międzykulturowe o szerokim artystycznym i moralnym zasięgu.
Cenimy bardzo wysoko profesjonalną organizację tych konfrontacji artystycznych, Pani wielką kulturę i zaangażowanie. Jako osoba odpowiedzialna, uczciwa, sumienna i niezwykle życzliwa,  zyskała Pani nasze zaufanie i szacunek, tworząc niepowtarzalny klimat spotkań, co przekładało się na poziom artystyczny.
Trudno jest nam uwierzyć i pogodzić się z faktem załamania się pielęgnowanej wieloletniej tradycji wspólnej pracy artystycznej, wystaw poplenerowych, wymiany myśli, a jeszcze trudniej z decyzją o Pani odejściu ze Stopki.
Pani Wiesławo, dziękujemy!

Artyści plastycy, uczestnicy plenerów międzynarodowych:
Teresa Adamowska – Łomża
Małgorzata Kapłan - Warszawa                                              
Stanisław Kędzielawski – Łomża
Iwona Sielska – Katowice      
Dobrochna Sobek – Kraków 
Włodzimierz Witalis Tyc – Bielsk Podlaski
Adam Tymiński - Łomża
Iza Rogucka - Białystok
Adam i Anna Kołakowscy – Opinogóra
Kazimierz Kalkowski - Gdańsk

Łomża, 16 grudnia 2015 r.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0