środa, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

Więcej za śmieci zapłacą wszyscy. Także w Piątnicy, Kolnie, Śniadowie i...

Za śmieci więcej zapłacą nie tylko mieszkańcy Łomży, ale także 18 okolicznych gmin, które uczestniczyły w realizacji unijnego projektu budowie w Czartorii koło Miastkowa zakładu, który stał się Rejonową Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Miejska spółka Zakład Gospodarowania Odpadami, która zarządza wysypiskiem w Czartorii, oficjalnie dziś poinformowała, że został złożony wniosek do prezydenta Miasta Łomża w sprawie ustalenia nowych stawek opłat za przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów.

Jak czytamy w komunikacie prezesa ZGO Jana Perkowskiego adresowanego do „samorządów miast i gmin” wzrost stawek za przyjęcie i unieszkodliwianie odpadów podyktowany jest konieczność urealnienia stawek, które nie były aktualizowane od 2011r. gdyż nie pokrywają one kosztów działalności Spółki oraz postępowania z odpadami zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od 01.01.2016r. w myśl których część odpadów należy przekazywać do termicznego przekształcenia w spalarniach co znacznie podwyższy koszty zagospodarowania odpadów.

Póki co nie wiadomo ile będą wynosiły nowe stawki. Z informacji przekazanych przez prezydenta radnym miasta w jego wniosku w sprawie podniesienia tzw. podatku śmieciowego w Łomży można wyczytać, że stawka ZGO za przyjmowanie odpadów zmieszanych wzrośnie o 55,9% (z 184,65 zł netto za tonę do 287,89 zł netto za tonę). Z analizy tego samego dokumentu wynika, że stawka opłat za odpady segregowane ma iść w górę o 16,7%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0