środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

W Śniadowie becikowe wyższe niż w Łomży

W środę radni Łomży na wniosek prezydenta w czwartek radni gminy Śniadowo na wniosek wójta przyjęli uchwały o wypłacie becikowego dla rodziców nowo narodzonych dzieci. Różnica dotyczy wysokości świadczeń. W Śniadowie jest o 100 zł więcej niż w Łomży.

Wójt Śniadowa Rafał Pstrągowski i radni gminy Śniadowo
Wójt Śniadowa Rafał Pstrągowski i radni gminy Śniadowo

W ramach promowania polityki prorodzinne radni Śniadowa, na wniosek wójta Rafała Pstrągowskiego, podjęli dziś uchwałę w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi ze środków gminnych z tytułu urodzenia dziecka. Świadczenie w wysokości 600 zł będzie wypłacane po uprzednio złożonym wniosku niezależnie od dochodu rodzin. 
Jak przekazuje Wiesław Jemielity, sekretarz gminy, ze świadczenia będą mogli skorzystać po urodzeniu dziecka rodzice, którzy mieszkają na terenie gminy Śniadowo.
- Jednorazowa zapomoga, o której mowa, będzie przysługiwać na dzieci urodzone od 1 stycznia 2016 r., a wniosek o przyznanie becikowego będzie się składało w terminie 12 miesięcy od dania urodzenia się dziecka – podaje Jemielity.
Na terenie gminy Śniadowo rocznie rodzi się ok 50 dzieci. Na ten cel władze gminy zabezpieczyły w budżecie  na 2016 r. kwotę 30.000 zł. Gminne becikowe będzie wypłacane niezależnie od rządowego becikowego.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0