Przejdź do treści Przejdź do menu
wtorek, 06 czerwca 2023 napisz DONOS@

Prawo jazdy zabiera sąd, a nie prezydent!

Ponad pół roku walczył z administracją mieszkaniec, któremu sąd zakazał prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat z wyłączeniem uprawnień kat. C, C+E dających uprawnienia do prowadzenia pojazdów ciężarowych i ciężarowych z przyczepą. Problem polegał na tym, że prezydent Łomży nie chciał mu zwrócić prawa jazdy w tych kategorii. Decyzję podtrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży, ale obie uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. W jego ocenie takie postępowanie doprowadziłoby „do niedopuszczalnej zmiany przez organ administracji publicznej prawomocnego wyroku sądowego”.

Mieszkaniec, którego dotyczy sprawa, posiadał prawo jazdy kat. B, B+E, C, C+E . W grudniu ubiegłego roku sąd prawomocnym wyrokiem zakazał mu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat z wyłączeniem uprawnień kat. C, C+E. I nowe prawo jazdy z takimi uprawnieniami chciał otrzymać. W kwietniu prezydent Łomży wydaną decyzją odmówił zwrotu zatrzymanego prawa jazdy kat C, C+E do czasu przedstawienia przez mieszkańca orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami kat. C, C+E, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami kat. C, C+E oraz upływu okresu obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kat. B.
Mieszkaniec z taką decyzją nie chciał się zgodzić i wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To, choć uznało, argument prezydenta, że nie przedłożył wyników badania lekarskiego i psychologicznego ma w sprawie drugorzędne znaczenie, bowiem nawet gdyby to zrobił, to i tak nie mógłby otrzymać prawa jazdy kat. C i C+E. W ocenie SKO prezydent związany był przepisem art. 12 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami, który zakazuje zwrotu zatrzymanego prawa jazdy kat. C i C+E w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kat. B.
Mieszkaniec w dalszym ciągu czuł się pokrzywdzony i wniósł skargę do sądu administracyjnego. Wskazał w niej wskazując, że SKO ograniczyło się tylko do powołania się na art. 12 ustawy i nie zastosowało wykładni rozszerzającej, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w wyroku, gdzie wziął pod uwagę nie tylko literę prawa, ale i względy społeczne dotyczące człowieka, który wprawdzie popełnił czyn naganny, ale nie został pozbawiony przez sąd możliwości normalnej egzystencji. Mężczyzna podawał, że posiada wykształcenie zawodowe i nie potrafi robić nic innego jak tylko wykonywać zawód kierowcy. I z jego argumentami zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Uznał, że skoro w prawomocnym wyroku sąd karny orzekł o zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych z wyłączeniem uprawnień kategorii C i C + E, to tym samym powinno zostać zwrócone mu prawo jazdy w zakresie tych kategorii - "w przeciwnym wypadku doszłoby do niedopuszczalnej zmiany przez organ administracji publicznej prawomocnego wyroku sądowego".
- Prawidłowa wykładnia art. 12 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami prowadzi do wniosku, iż w przypadku zastosowania przez sąd powszechny art. 42 § 1 lub § 2 k.k. i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie określonego rodzaju, organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać (zwrócić) osobie, wobec której orzeczono taki zakaz, prawo jazdy kategorii, której ten zakaz nie obejmuje, jeżeli je ona posiadała. Odmienna interpretacja analizowanego przepisu prowadziłaby do niewykonalności wyroków sądu powszechnego – czytamy w uzasadnieniu wyroku WSA, który uchylił zarówno decyzję SKO jak i poprzedzającą jej wydanie decyzję prezydenta Łomży. Przy ponownym rozstrzyganiu sprawy ma on uwzględnić przedstawioną przez WSA wykładnię prawa i rozstrzygnąć w sposób z nią zgodny czyli wydać mieszkańcowi prawo jazdy kat. C, C+E.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę