poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Strefa parkowania po staremu... przynajmniej na razie

Powiększenie strefy płatnego parkowanie teraz nie będzie. Radni Łomży, na wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej zdjęli z porządku obrad dzisiejszej sesji projekt uchwały zgłoszony przez prezydenta Łomży.

Prezydent Łomży chciał poszerzyć strefę płatnego parkowania w Łomży o fragmenty ul.  Senatorskiej - od Starego Rynku do Szkolnej, Szkolnej - od Senatorskiej do Dwornej, i Dwornej - od Szkolnej do Giełczyńskiej, oraz o Plac Pocztowy „z wyłączeniem zatoki postojowej przeznaczonej dla TAXI”. W całej strefie zaczęto by pobierać opłaty godzinę wcześniej niż dotąd, oraz blisko trzykrotnie z 30 zł na 80 zł zwiększono by opłatę abonamentową.  Na pocieszenie prezydent zaproponował obniżenie opłat w strefie od listopada do kwietnia, oraz znoszenie corocznie poboru opłat na Starym Runku od maja do października. Z wyliczeń miejskich urzędników wynikało, że na tych wszystkich zmianach ratusz zarobi kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Okazało się, że rani Łomży inaczej niż prezydent patrzą na strefę płatnego parkowania. Podczas wczorajszego wieczornego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku nikt z radnych nie poparł prezydenckiego wniosku, a podczas dzisiejszego porannego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej większość radnych opowiedziała się za zdjęciem projektu uchwały z dzisiejszej sesji Rady Miasta. Jak wyjaśnia Witold Chludziński, przewodniczący komisji, pojawiły się różne opinie i rozbieżności odnośnie tej strefy, i zatrzymaliśmy procedowanie nad uchwałą po to, aby prezydent mógł wniosek dopracować. Rady Miasta wniosek komisji poparła i punkt dotyczący powiększenie strefy został zdjęty z porządku dzisiejszych obrad. Kiedy wróci? - nie wiadomo.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0