piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Bez ciężarówek na Spokojnej?

Po ustawieniu zakazu wjazdu dla kierowców największych ciężarówek na fragment ul. Poznańskiej, aby przymusić ich do jeżdżenia nową dwujezdniową ulicą Meblową, część kierowców TIR-ów zmieniła trasę i jedzie... ul. Spokojną. Zwiększenie liczby ciężarówek na tej ulicy widzą nie tylko mieszkańcy okolicznych domów, ale także miejscy urzędnicy, którzy zrobili badania ruchu. W efekcie przy Spokojnej mają stanąć nowe znaki zakazu wjazdu dla największych samochodów.

Przypomnijmy w październiku władze miasta wprowadziły zakaz ruchu samochodów powyżej 15 ton na odcinku ul. Poznańskiej od ronda Gontarskiego, gdzie znajduje się rozjazd na Łochtynowo i ul. Mebolową do ronda św. Brunona z Kwerfurtu na skrzyżowaniu Wojska Polskiego, z Poznańską i Browarną. Zgodnie z planem kierowcy ciężarówek mieli objechać ten fragment Łomży trochę dalszą drogą prowadzącą przez nową, dwujezdniową ulicę Meblową. Nie wszyscy kierowcy TIR- ów na to przystało. Część z nich znalazł skrót jadąc ulicami Spokojną i Pileckiego. Już podczas poprzedniej sesji Rady Miasta alarmowała o tym radna Bogumiła Olbryś przypominając, że w czerwcu ze stosownym wnioskiem do prezydenta zwróciło się 120 mieszkańców. W odpowiedzi na jej interpelację wiceprezydent Andrzej Garlicki podał, że wzrost natężenia ruchu ciężarówek na spokojnej po wprowadzeniu nowej organizacji ruchy na Poznańskiej potwierdziły przeprowadzone pomiary ruchu.  
- W związku z tym trwają prace nad ograniczeniem (na Spokojnej – dop. red.) ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 15 ton, z dopuszczeniem ruchu lokalnego – informuje Gralicki dodając, że takie oznakowanie zostanie wprowadzone tu „po wykonaniu i uzgodnieniu projektu organizacji  ruchu”. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0