poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Kolejne kary za błędy

Blisko 450 tysięcy złotych wynoszą kolejne korekty finansowe jakie Urząd Marszałkowski naliczył Łomży za błędy przy realizacji dwóch projektów drogowych, które były dofinansowywane unijnymi środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Dotyczyły one budowy i modernizacji ulic: Browarnej i Przykoszarowej oraz Meblowej i Ciepłej. Błędy za które naliczono korekty finansowe wyszły na jaw przy końcowym rozliczeniu wniosków o płatność.

Most nad Łomżyczką w ciągu ulicy Browarnej.
Most nad Łomżyczką w ciągu ulicy Browarnej.

O tym, że Łomży naliczono kolejne kary dowiadujemy się z wysłanej w piątek przez prezydenta Mariusza Chrzanowskiego  autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta. Wnioskiem radni mają zając się podczas sesji w środę. Prezydent proponuje m.in. kolejne zmniejszenie dochodów budżetowych miasta. Niektóre z nich dotyczą planowanych wpływów z refundacji unijnej za zrealizowane przedsięwzięcia i wynikają z kar jakie za błędy przy realizacji projektów naliczono naliczono Łomży.
W dziale dotyczącym dróg publicznych w miastach na prawach powiatu prezydent zawnioskował o zmniejszenie dochodów o kwotę 430 tys. 903 zł z tytułu korekt finansowych przy końcowym rozliczeniu wniosku o płatność na zadaniu inwestycyjnym „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap”.
- Korekty finansowe dotyczą nieprawidłowości w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych na ul. Browarnej (384 489.87 zł), procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Browarną  (28 648,95  zł) oraz w procedurze wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej na ul. Przykoszarową (17 552,07 zł) - tłumaczy prezydent we wniosku do radnych miasta.
Kolejna korekta jest mniejsza - 12 tys. 320 zł i dotyczy zadania „Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap”. Urzędnicy z marszałkostwa dopatrzyli się nieprawidłowości w procedurze przetargowej na usługi wykonania prac studyjno-koncepcyjnych dotyczących przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie ulic: Meblowej i Ciepłej oraz opracowania dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenów wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0