wtorek, 21 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Zdemontują pomnik utrwalaczy władzy ludowej

Białostocki oddział IPN zwrócił się do wójta gminy Mały Płock o usunięcie znajdującej się we wsi Rogienice Wielkie tablicy poświęconej 11 funkcjonariuszom MO, UB i ORMO, którzy zginęli w walce z członkami polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1945-1949. W ocenie IPN, treść i symbolika obiektu uwłacza pamięci osób zaangażowanych w powojenną walkę niepodległościową.

Fot. facebook.com/IPN.Bialystok
Fot. facebook.com/IPN.Bialystok
Fot. facebook.com/IPN.Bialystok
Fot. facebook.com/IPN.Bialystok

Na pomniku, który znajduje się na skraju wsi, widnieje napis: „W XX-lecie PRL funkc. MO i SB i innym bojownikom poległym w walce z reakcyjnym podziemiem o utrwalenie władzy ludowej 1945-49.”, po czym wymienione są nazwiska funkcjonariuszy. Zdaniem IPN, treść i symbolika tego pomnika „uwłaszcza pamięci tysięcy Polaków zaangażowanych w powojenną walkę niepodległościową, honoruje zaś osoby aktywnie działające na rzecz komunistycznego zniewolenia Ojczyzny po II wojnie światowej".
W piśmie do wójta Małego Płocka napisano też, że obelisk „w rażący sposób zafałszowuje powojenną historię kraju i regionu gloryfikując ludzi aktywnie zwalczających ideę niepodległej Rzeczpospolitej i działających wbrew woli zdecydowanej większości polskiego społeczeństwa”. Dlatego Instytut postuluje, by władze usunęły pomnik z „przestrzeni publicznej”.

Demontaż tablicy popiera także Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jak przekazuje IPN władze lokalne są pozytywnie ustosunkowane do tej prośby. Wójt gminy Mały Płock Józef Dymerski powiedział PAP, że  pomnik zostanie usunięty, ale nie podał, kiedy miałoby to nastąpić. Dodał, że Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa zadeklarowała wsparcie finansowe przy usuwaniu pomnika, z którego to wsparcia samorząd chce skorzystać. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0