środa, 18 października 2017 napisz DONOS@

Dzień Zaduszny

Dziś zaduszki, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. Chodzi więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. I mimo że Zaduszki w powszechnym mniemaniu to dzień też raczej świąteczny, w większości łomżyńskich instytucji i firm poniedziałek jest zwyczajnym dniem pracy. Wyjątkiem są niektóre szkoły.

Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.
Kapłani tego dnia mogą odprawiać trzy Msze święte. Jedną ofiarują według własnej intencji, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji papieża.


Dzień prawie jak co dzień
W związku z Dniem zadusznym dyrektorzy niektórych łomzyńskich szkół postanowili zrobić „zaduszkowe wolne” nauczycielom i uczniom. Umożliwia im to rozporządzenie ministra edukacji. Od obowiązkowych zajęć lekcyjnych wolne mają: szkoły podstawowe nr 5 i 9, Publiczne Gimnazjum nr 8, licea ogólnokształcące: I LO, II LO, III LO, szkoły ponadgimnazjalne – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 oraz Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7. Uczniowie mogą przyjść, ale nie muszą – będą mielizajęcia opiekuńczo-wychowawcze, gry, zabawy, spotkania w kołach zainteresowań lub treningi.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0