sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Gmina nie może żądać tabliczki „UWAGA PIES”

Radni gminy nie mają prawa nakładać na mieszkańców trzymających na własnych posesjach psy, które mogą swobodnie po nich biegać, obowiązku wywieszania tabliczek z napisem „UWAGA PIES”. Tak chcieli zrobić radni gminy Grajewo, ale prawnicy wojewody podlaskiego, uznali te działania za bezprawne i wojewoda stwierdził nieważność tych postanowień.

Pies czekający na właściciela
Pies czekający na właściciela

Zapisy zobowiązujące właścicieli psów do wywieszania na posesji „w widocznym miejscu, wykonanej z trwałego materiału, tabliczki ostrzegawczej z napisem „UWAGA PIES” lub o podobnej treści” znalazły się w przyjętej we wrześniu  uchwale Rady Gminy Grajewo w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Prawnicy wojewody podkreślają, że  było to działanie bezprawne. „Wskazać należy, że ograniczenia ustalone przez radę gminy w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi nie mogą obejmować nieruchomości, stanowiących własność osób utrzymujących takie zwierzęta. Wynika to bezpośrednio z art. 3 ust. 2 pkt 13 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który stanowi o określeniu przez gminę wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych. Zatem, obowiązek odpowiedniego oznakowania nieruchomości, na terenie której poruszają się psy, należy uznać za wykraczający poza ustawowe upoważnienie – czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody o unieważnieniu tego zapisu uchwały.

Radni gminy mogą decyzję wojewody skarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale mieszkańcy gminy Grajewo  póki co tabliczek z napisem „UWAGA PIES” nie muszą kupować.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0