Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 14 maja 2021 napisz DONOS@

Maturzysto, masz jeszcze wpływ na wynik matury

Główne zdjęcie
Pisanie matur (fot. archiwum)

- 560 maturzystów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego do poniedziałku, 21. września 2015 r., złożyło do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży wnioski o wgląd do swoich prac maturalnych – informuje Jolanta Gołaszewska, dyrektor OKE w Łomży. - Spośród 836 prac maturalnych z różnych przedmiotów, które udostępniliśmy w tym roku, po ponownym sprawdzeniu w 32 przypadkach zmieniono wynik.

Maturzyści skorzystali z prawa zapisanego w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 30. kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dziennik Ustaw nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym zdającemu udostępnia się na jego wniosek jego sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny z kartą odpowiedzi. - Podczas wglądu maturzyści mieli możliwość rozmowy z ekspertami przedmiotowymi, którzy wyjaśniali przyczyny nieprzyznania punktów, odnosząc się do zasad oceniania obowiązujących w całym kraju – wyjaśnia dyrektor Gołaszewska. - Najczęściej maturzyści prosili o wgląd do prac z biologii i z chemii na poziomie rozszerzonym oraz z matematyki na poziomie podstawowym. Z roku na rok rośnie zainteresowanie maturzystów wglądami do ich prac maturalnych. Rośnie też liczba próśb o ponowne sprawdzenie pracy.

Po egzaminatorze pracę sprawdza drugi egzaminator
Jakość pracy wykonywanej przez egzaminatorów jest monitorowana i kontrolowana zgodnie z zasadami oceniania prac egzaminacyjnych w zespołach egzaminatorów, powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Prace ocenione przez egzaminatorów są weryfikowane poprzez powtórne ich sprawdzenie przez innego egzaminatora lub przewodniczącego zespołu. W procesie weryfikacji poprawności ocenienia prac bierze udział także koordynator egzaminu w OKE w Łomży. - Jesteśmy w trakcie analizowania jakości pracy egzaminatorów w ostatniej sesji egzaminacyjnej – kontynuuje dyrektor OKE. - Egzaminatorzy, którzy popełniali błędy, nie mogą być powoływani do oceniania prac w przyszłej sesji. Jeszcze w tym roku OKE w Łomży planuje przeprowadzić szkolenia doskonalące umiejętności egzaminatorów. Najpoważniejszą konsekwencją niestosowania zasad oceniania jest, zgodnie z art. 9c ust. 5 pkt 2 lit c. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, skreślenie z ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez okręgową komisję egzaminacyjną. - To właśnie w trosce o rzetelność wyników egzaminu umożliwiamy każdemu maturzyście, który ma wątpliwości, czy jego praca została dobrze oceniona, obejrzenie pracy w dogodnym dla niego terminie, konsultację z ekspertem przedmiotowym oraz, jeśli maturzysta wyrazi taką wolę, ponowne sprawdzenie całej pracy lub wskazanych zadań – podkreśla dyrektor Jolanta Gołaszewska. - Wgląd do pracy egzaminacyjnej oraz prośba o ponowne sprawdzenie są bezpłatne.

Mirosław R. Derewońko


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę