poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Maturę w tym roku zdało 83%

Co szósty maturzysta z województwa podlaskiego oblał w tym roku egzamin dojrzałości. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży podała wyniki matur z uzgodnieniem sierpniowej poprawki, do której przystąpiło ponad 2200 maturzystów, którzy w maju nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu. Ostatecznie z 9 872 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych matury nie zdało 1 649, czyli 17%.

Z danych przekazanych przez Jolantę Gołaszewską dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży wynika, że zdecydowanie lepiej wypadła matura, która była przeprowadzana w nowej formule. Tu odsetek porażek wyniósł tylko 10%. Z absolwentów przystępujący do egzaminu maturalnego w „starej” egzaminu nie zdało 32%.

W rozbiciu na poszczególne przedmioty najlepiej wypadł egzamin z języka polskiego. W „nowej” formule egzamin zdało 97% przystępujących, a w „starej” 98%.
Z języka angielskiego wyniki były odpowiednio: 97% i 89%. Najgorzej wypadły egzaminy z matematyki. W nowej formule matury z matematyki nie dało 9% przystępujących, a w starej aż 30%. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0