poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

Prezydent Chrzanowski czuje się pomawiany... przez internautów

„Nie mogę się (...) godzić na publiczne znieważanie i zarzucanie mi popełniania czynów przestępczych, które nie miały miejsca. Dlatego zdecydowałem się złożyć zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – napisał prezydent Łomży w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej miasta. Komunikat jest bardzo ogólny. Przestępstwo, którego ofiarą miał paść Mariusz Chrzanowski miało polegać na pomówieniu go za pomocą środków masowego komunikowania, „o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć mnie w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności społecznej i politycznej” oraz naruszać jego dobra osobiste. Sam prezydent komunikat zatytułował „TAK dla wolności słowa, NIE pomówieniom i oszczerstwom” ale nie wskazał w nim wypowiedzi, które miały naruszać jego prawa i dobra.

Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży ostatnio na forum 4lomza.pl był krytykowany za skierowany na sesję Rady Miasta nowy Program Budowy Ulic Łomży, za pomysł urządzania za pieniądze z kredytu Parku Jana Pawła II, za „aferę cyfrową” czyli problemy jakie ma Urząd Miasta z realizacją unijnego projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, czy za powołanie na koordynatora projektu „Domek Pastora - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” swego bliskiego współpracownika z czasów kampanii wyborczej Karola Cucha, który na początku roku został zatrudniony w ratuszu jako pomoc administracyjna.
Mariusz Chrzanowski, prezydent Łomży ostatnio na forum 4lomza.pl był krytykowany za skierowany na sesję Rady Miasta nowy Program Budowy Ulic Łomży, za pomysł urządzania za pieniądze z kredytu Parku Jana Pawła II, za „aferę cyfrową” czyli problemy jakie ma Urząd Miasta z realizacją unijnego projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, czy za powołanie na koordynatora projektu „Domek Pastora - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej” swego bliskiego współpracownika z czasów kampanii wyborczej Karola Cucha, który na początku roku został zatrudniony w ratuszu jako pomoc administracyjna.

Łukasz Czech z ratusza wyjaśnia, że chodzi o wpisy na forach internetowych, także na 4lomza.pl.  Z 13. wpisów wskazywanych we wniosku prezydenta, który w piątek 11 września został wysłany do Prokuratury Rejonowej w Łomży, trzy mają dotyczyć internautów z forum 4lomza.pl.

Oto pełna treść tego komunikatu:
TAK dla wolności słowa, NIE pomówieniom i oszczerstwom
Wolność słowa jest prawem do publicznego wyrażania własnego zdania oraz poglądów, zagwarantowanym przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Nie jest ona jednak w pełni nieograniczona. Zgodnie z kodeksem karnym „Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Szanuję wolność słowa i mam świadomość, że jako osoba publiczna narażam się na krytykę podejmowanych przeze mnie działań. Dlatego nie obrażam się na nią, traktując ją jako coś naturalnego, a niekiedy traktując ją nawet jako wskazówkę przy podejmowanych przeze mnie decyzjach. Nie mogę się jednak godzić na publiczne znieważanie i zarzucanie mi popełniania czynów przestępczych, które nie miały miejsca. Dlatego zdecydowałem się złożyć zawiadomienie do Prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na pomówieniu mojej osoby za pomocą środków masowego komunikowania, o takie postępowanie i właściwości, które mogą poniżyć mnie w oczach opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności społecznej i politycznej oraz naruszają moje dobra osobiste. Wniosłem jednocześnie o objęcie czynu prywatnoskargowego ściganiem z urzędu.

Liczę się z tym, że decyzja o złożeniu wniosku do Prokuratury nie spotka się z przychylnością części internautów. Jednakże mam nadzieję, że przyczyni się ona do podniesienia poziomu prowadzonej w sieci dyskusji ograniczając do minimum tzw. hejt. Wierzę również, że osoby, którym zależy na merytorycznej dyskusji i konstruktywnej krytyce, zrozumieją podjętą przeze mnie decyzję. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że nie ma ona na celu ograniczania wolności słowa, a jedynie wymierzona jest w osoby piszące komentarze i posty zawierające nieprawdę oraz pomawiające moją osobę jako Prezydenta Miasta.

Mariusz Chrzanowski
Prezydent Łomży

***
Art. 212 Kodeksu Karnego:  
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. 
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0