wtorek, 12 grudnia 2017 napisz DONOS@

Rusza pomoc suszowa

Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy od dziś (11 września) do końca miesiąca mogą składać wnioski w biurach powiatowych ARiMR o przyznanie wsparcia. Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Jak zaznacza ARiMR przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody na protokołach szacowania strat.

Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 15000 euro. 
Stawka pomocy wynosi:
- 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
- 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk.  Jak zaznacza ARiMR przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody na tych protokołach szacowania strat. 

Minister rolnictwa Marek Sawicki, przedstawiając wczoraj w Sejmie informację nt. suszy mówił, że suszą zagrożone jest 99 proc. powierzchni upraw rolnych w Polsce, a dotychczasowe szacunki wskazują, że straty w rolnictwie wynoszą ponad miliard złotych.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0