sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Dyrektor MPGKiM szuka zastępcy

Marek Olbryś, który w sierpniu, po wygraniu konkursu został powołany przez prezydenta Łomży Mariusza Chrzanowskiego na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży ogłosił konkurs na swojego zastępcę. Wymagane są, poza wykształceniem wyższym z ekonomii, zarządzania, administracji lub prawa, doświadczenie i minimum 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Wśród obowiązków, jakie ma pełnić przyszły zastępca dyrektora MPGKiM, poza zastępowaniem dyrektora w czasie jego nieobecności czy nadzorem i kontrolą nad podległymi zakładami (w MPGKiM funkcjonują cztery wydzielone zakłady: Gospodarki Mieszkaniowej,  Dróg Miejskich, Zieleni Miejskiej oraz Oczyszczania Miasta i Transportu), znalazło się także „opracowanie projektów systemów motywacyjnych i zmian organizacyjnych w nadzorowanych komórkach”.

Chętni na to stanowisko swoje oferty z  Curriculum Vitae (CV), listem motywacyjnym, kserokopiami dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje na danym stanowisku pracy, a także świadectwami pracy i sześcioma różnymi oświadczeniami mogą zgłaszać do dnia 21 września 2015 r. do godz. 15:00 w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży, przy ul. Akademickiej 22. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem: „Oferta pracy: Zastępca Dyrektora MPGKiM ZB”


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0