środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Obwodnica Konarzyc coraz bliżej

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 677 Łomża – Śniadowo wraz z obwodnicą Konarzyc. Inwestor, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, chce aby przebiegała ona po wschodniej stronie miejscowości, za torami kolejowymi i aby zaczynała się już na terenie miasta Łomża.

Pierwsze plany budowy obwodnicy Konarzyc przedstawiono jesienią ubiegłego roku. Wówczas przedstawiony jej przebieg wywołał wiele głosów sprzeciwu. Obwodnica miała zaczynać się  – patrząc od strony Łomży -  kilkadziesiąt metrów za skrzyżowaniem z ulicą Leśną, która prowadzi do łomżyńskiej Kraski. Zakładano, że powstanie tu rondo, a obwodnica pobiegnie wzdłuż torów kolejowych – od strony miejscowości - i zakończy się za Konarzycami w okolicy skrzyżowania z drogą na Boguszyce. Po protestach mieszkańców drogowcy przerzucili obwodnicę za tory i znacząco ją wydłużyli. Zgodnie z proponowanym wariantem obwodnica ma zaczynać się w Łomży w okolicach skrzyżowania drogi z ul. Pawią, a kończyć się będzie tuż za Konarzycami i łączyć się z obecna drogą Łomża – Śniadowo w okolicach skrzyżowania z drogą do Boguszyc.
Takie rozwiązanie oznacza, że obwodnica Konarzyc będzie funkcjonowała niezależnie do dużej obwodnicy Łomży, która także ma objąć swym zasięgiem Konarzyce.

Dodajmy, że przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Łomża – Śniadowo wraz z obejściem Konarzyc ma być zrealizowana z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Wartość inwestycji szacowana jest na 39 mln zł.
Planowana inwestycja dotyczy przebudowy około 14 km drogi. Obejmuje poszerzenie jezdni do szerokości 7 m, wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy, korektę łuków i niwelację wzniesień, ale także budowę ciągu pieszo-rowerowego na całej długości odcinka drogi.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0