poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Kara za mleko na raty? Miesiąc na wnioski

Rolnicy, którzy przekroczyli swoje kwoty produkcyjne od czwartku (13 sierpnia) będą mogli składać wnioski do Agencji Rynku Rolnego o rozłożenie opłat na raty. Indywidualne limity produkcji mleka w przekroczyło 63,5 tys. producentów mleka w kraju w tym 13 tys. z województwa podlaskiego. Zgodnie z prawem karę – ewentualnie pierwszą jej ratę rolnicy muszą zapłacić do końca września. Wynosi ona 90,89 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limity.

Rozłożenie kary za nadprodukcję mleka na raty będzie odbywało się na zasadach pomocy o charakterze de minimis w rolnictwie, czyli do kwoty 15 tys. euro w ciągu trzech lat. rolnicy, którzy będa chcieli skorzystac z takiej opcji muszą złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, odpowiedni wniosek. Termin składania wniosków określono na niespełna miesiąc - od 13 sierpnia do 11 września. Jak podaje ministerstwo rolnictwa producenci mleka, którzy chcą skorzystać z ww. pomocy powinni jak najszybciej dostarczyć stosowny wniosek do oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, co umożliwi wydanie decyzji o udzieleniu pomocy przed upływem terminu płatności pierwszej raty należnej opłaty.

Do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy należy dołączyć:
zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
zaświadczenia albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
oświadczenie o niezaleganiu:
z płatnościami podatków,
w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Formularz wniosku, oraz m.in. kalkulator rat dostępne są stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0