piątek, 24 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Będzie więcej magistrów z Łomży?

Informatyka i administracja to dwa kolejne kierunki studiów na których Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży chce kształcić magistrów. Wnioski muszą zostać ocenione jeszcze przez Polską Komisję Akredytacyjna, ale rektor uczelni dr hab. Robert Charmas liczy, że studia te ruszą już od października. Do tej pory PWSIiP magistrów kształci tylko na pielęgniarstwie. - Dostaliśmy już zgodę ministerstwa na zwiększenie liczby studentów i to aż o 47% - podkreśla rektor zaznaczając, że po uruchomieniu studiów magisterskich na tych dwóch nowych kierunkach liczba studentów państwowej uczelni w Łomży zwiększy się do około 2400.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Świętująca w ubiegłym roku 10-lecie istnienia PWSIiP ma sześć instytutów: Informatyki i Automatyki, Przedsiębiorczości, Medyczny im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty, Wychowania Fizycznego, Technologii Żywności i Gastronomii oraz Społeczno-Humanistyczny. Dotychczas tylko studiujący pielęgniarstwo w instytucie medycznym mogą uzyskiwać tytuł magistra. Cała reszta kończy naukę z tytułem licencjata lub inżyniera, a po tytuł magistra musi wybrać się na inne uczelnie. Teraz miałoby się to zmienić. PWSIiP zabiega, aby już od października kształcić magistrów z informatyki i administracji.
- Te dwie magisterki są tak pomyślane, że obejmują studentów pięciu kierunków z naszej uczelni – podkreśla rektor Charmas. - Administracja objąć ma studentów z kierunków administracja oraz zarządzanie z instytutu przedsiębiorczości i dodatkowo studentów z kierunku praca socjalna z instytutu społeczno-humanistycznego, a informatyka studentów informatyki oraz automatyki i robotyki.
Mimo, że nie ma jeszcze oficjalnej zgody na uruchomienie tych studiów – rektor spodziewa się jej na początku września – zainteresowani kontynuowaniem studiów w Łomży już mogą wstępnie zgłaszać nauki.
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku Administracja musi posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku Administracja I stopnia lub na innym kierunku przypisanym do dyscyplin naukowych wchodzących w skład obszaru nauk społecznych (dziedzina nauk prawnych, dziedzina nauk ekonomicznych i dziedzina nauk społecznych), o ile w zestawie zakładanych efektów kształcenia były uwzględnione efekty związane z podstawami prawa i podstawami nauk o zarządzaniu. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0