Przejdź do treści Przejdź do menu
środa, 07 czerwca 2023 napisz DONOS@

Ratusz po nowemu

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał zarządzenie wprowadzające nową strukturę organizacyjną ratusza. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami pojawiają się trzy nowe wydziały: Komunikacji Medialnej i Promocji, Informatyczny oraz Centrum Współdziałania Społecznego. Jest też samodzielne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego oraz ABI czyli urzędowy Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Nowy schemat organizacyjny ratusza
Nowy schemat organizacyjny ratusza

Są też inne "kosmetyczne" zmiany: dotychczasowy jeden Wydziału Architektury i Budownictwa został podzielony na Wydziały Architektury oraz Biuro Budownictwa. Wydział Gospodarki Komunalnej i Referat Ochrony Środowiska połączono w jeden Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Nazwę zmieniono Centrum Obsługi Inwestora, które teraz nazywa się Centrum Obsługi Przedsiębiorców, a Wydział Oświaty przemianowano na Wydział Edukacji.

Zgodnie z nowym regulaminem  do zadań Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji należy w szczególności: wykonywanie zadań z zakresu obsługi prasowej Prezydenta i Urzędu oraz Rady Miejskiej polegającej na bieżącym  utrzymywania  kontaktu  i współpracy z mediami oraz prowadzeniu i koordynowaniu procesów komunikacji społecznej, analiza informacji prasowych,  radiowych i telewizyjnych oraz  przekazów internetowych dotyczących funkcjonowania Miasta oraz poglądów i stanowisk mieszkańców, organizacji społecznych oraz innych ośrodków opiniotwórczych w sprawach istotnych dla Miasta, czy prowadzenie, aktualizacja i strony internetowej www.um.lomza.pl oraz administrowanie profilami Łomży na portalach społecznościowych.
Do zadań w zakresie promocji należy w szczególności opracowywanie i realizacja strategii promocji oraz kreacja marki Miasta Łomża,  podejmowanie inicjatyw, organizacja i współudział w imprezach promujących Miasto oraz jego potencjał gospodarczo - inwestycyjny, koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców czy przygotowywanie i rozpowszechnianie wydawnictw, gadżetów i materiałów promocyjnych miasta.

Centrum Współdziałania Społecznego tworzą: Referat Partycypacji Społecznej i Referatu Kultury, Sportu i Turystyki oraz wieloosobowe stanowiska pracy. Do zadań nowego Referatu Partycypacji Społecznej należy: współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym w szczególności w zakresie pozafinansowych form współpracy takich jak: organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń dla organizacji i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, konkursów promujących organizacje. Pracownicy tego referatu mają także za zadanie informowanie organizacji o możliwościach pozyskania środków na realizację zadań pożytku publicznego z budżetu Miasta i innych źródeł.

Samodzielne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego ma zaś po pierwsze tworzyć warunki prezydentowi do realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do jednostek organizacyjnych Miasta Łomża, oraz uprawnień z tytułu posiadanych przez Miasto udziałów w spółkach prawa handlowego. Do jego kompetencji należeć będzie także prowadzenie baz danych o tych spółkach, analiza materiałów przedkładanych przez spółki oraz prowadzenie spraw związanych ze zbyciem udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego. 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę