sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Połowy ryb w Narwi i Pisie są zakazane.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wypowiedział zawarte 10 lat temu z Gospodarstwem Rybackim Łomża umowy użytkowania prawa rybackiego obwodów rybackich rzeki Pisa - nr 1 i nr 2, oraz rzeki Narew - nr 5. Jak podaje Iwona Gawłowska, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, że umowy zostały rozwiązane ze skutkiem na dzień 13.07.2015r. i od tego czasu nie ma możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb. Wędkarze, którzy wykupili zezwolenia na połowy ryb w sprawie zwrotu opłaty mają kontaktować się z dotychczasowym użytkownikiem.

Narew w okolicach Czarnocina (fot. Marek Maliszewski)
Narew w okolicach Czarnocina (fot. Marek Maliszewski)
Pismo Iwony Gawłowskiej dyrektor RZGW w Warszawie w sprawie wypowiedzenia umowy GRŁ i konsekwencji tego dla wędkarzy
Pismo Iwony Gawłowskiej dyrektor RZGW w Warszawie w sprawie wypowiedzenia umowy GRŁ i konsekwencji tego dla wędkarzy

Gospodarstwo Rybackie Łomża w 2005 roku na 20 lat otrzymało do RZGW w dzierżawę łowisko rzeki Narew nr 5 obejmujące wody rzeki na odcinku od ujścia rzeki Biebrza do ujścia rzeki Szkwa wraz ze wszystkimi dopływami i starorzeczami na tym odcinku, oraz dwa łowiska rzeki Pisa nr 1 i Pisa nr 2 obejmuje wody rzeki wraz ze wszystkimi dopływami i starorzeczami od mostu kolejowego w mieście Pisz do ujścia do rzeki Narwi.
Decyzje o rozwiązaniu tych umów zapadły pod koniec czerwca. Dyrektor Iwona Gawłowska podaje, że przyczyną było „rażące niewywiązywanie się z umowy, w części dotyczącej obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej”.
RZGW podaje że informacje o rozwiązaniu umów zostały rozesłane zarówno do  Gospodarstwa Rybackiego Łomża, jak i do Urzędu Marszałkowskiego oraz Państwowej Straży Rybackiej.
- Po otrzymaniu przez RZGW w Warszawie zwrotnych potwierdzeń odbioru przez wszystkich wspólników spółki Gospodarstwo Rybackie Łomża pism rozwiązujących przedmiotowe umowy, Dyrektor RZGW w Warszawie ogłosi konkursy na oddanie w użytkowanie obwodów rybackich, będących przedmiotem rozwiązanych umów oraz zacznie udostępniać przedmiotowe wody do amatorskiego połowu ryb. Do tego czasu w w/w wodach nie ma możliwości uprawiania amatorskiego połowu ryb – podkreśla Iwona Gawłowska, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Jak nam wyjaśnia w zwiazku z rozwiązaniem umów przez RZGW zezwolenia na amatorski połów ryb, sprzedawane przez Gospodarstwo Rybackie Łomża, straciły ważność z dniem 13.07.2015r.  
- W sprawie zwrotu opłaty pobranej za wydanie w/w zezwoleń należy kontaktować się z dotychczasowym użytkownikiem – podaje dyrektor RZGW.

zobacz: W Narwi i Pisie można dalej łowić. RZGW wycofało się...


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0