niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Miejskie ciepło w niższej cenie

Od 1 sierpnia cena ciepła w Łomży będzie niższa. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nową taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży. Jak przekazuje wiceprezes MPEC średnioroczna taryfowa cena energii cieplnej jest niższa o 1,67% w stosunku do obecnej.

Nowa taryfa ciepła MPEC Łomża
Nowa taryfa ciepła MPEC Łomża

- W nowej Taryfie, dla wszystkich odbiorców ciepła, zostały obniżone: opłata za moc zamówioną o prawie 5 % oraz opłata za ciepło o ok. 3,5%. W stawkach opłat, stałej i zmiennej za przesył, w zależności od tego, do której z czterech grup taryfowych zaliczany jest obiekt danego odbiorcy, mogą wystąpić różnice w wysokości cen i stawek opłat na fakturach, tak na minus (-), jak i na plus (+) - mówi Ryszard Fiedorowicz.
Zatwierdzoną przez URE Taryfę dla Ciepła, MPEC Sp. z o.o. w Łomży wprowadza do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami ciepła z dniem 1 sierpnia 2015 roku i ma ona obowiązywać do 31 lipca 2016 roku.

To drugi rok z rzędu w którym zafundowano mieszkańcom spadek cen ciepła. W ubiegłym roku „średnioroczną taryfową cenę energii cieplnej” w Łomży zmniejszono o 1,4% w stosunku do 2013 roku, a teraz 1,67% w stosunku do ceny z 2014 roku. Jak podaje wiceprezes Fiedorowcz cena ta, mogłaby być jeszcze bardziej obniżona, gdyby nie dwa nowe rodzaje kosztów (niezależnych od przedsiębiorstwa), które musiały zostać uwzględnione w nowej Taryfie. To koszty związane z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla [CO2] i uzyskaniem świadectw efektywności energetycznej lub wniesieniem opłaty zastępczej. W tym roku opłaty te sięgają 950 tys. zł.
- W kolejnych latach i taryfach koszt związany z zakupem uprawnień do emisji CO2 będzie coraz wyższy, gdyż sukcesywnie będzie malała ilość uprawnień przyznanych nieodpłatnie dla instalacji MPEC. W roku 2021 nieodpłatne uprawnienia będą zredukowane do zera, innymi słowy od 2021 roku całość uprawnień do emisji CO2, MPEC będzie musiało kupować na rynku (giełdzie)  – podaje wiceprezes Fiedorowicz zaznaczając, że MPEC emituje średnio ok. 70 tys. ton CO2 rocznie, a aktualna cena uprawnień na giełdach wynosi ok. 7,5 euro/tonę.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0