środa, 13 grudnia 2017 napisz DONOS@

Darmowego internetu nie ma i szybko nie będzie

„Ze względu na fakt iż do chwili obecnej Wykonawca nie uruchomił sieci internetowej w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”, nie zakończył podłączeń u pozostałych Beneficjentów Ostatecznych projektu, ani nie usunął usterek wskazanych przez Zamawiającego, Miasto Łomża podjęło decyzję o dokonaniu jednostronnego odbioru sieci i administrowaniu nią we własnym zakresie” – czytamy w komunikacie na stronie internetowej ratusza. Komunikat adresowany jest do ponad pół tysiąca łomżan, którzy w ramach tego projektu mieli mieć dostęp do darmowego internetu. Nawet ci, którzy już go mieli - około 370 osób, od końca maja znowu nie mogą uzyskać połączenia... Teraz ratusz obiecuje: „dołożymy wszelkich starań, aby do końca lipca br. sieć została ponownie włączona, a wszyscy pozostali Beneficjenci do niej podłączeni”.

O gigantycznych problemach z realizacja projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” pisaliśmy w czwartek w Gazecie Bezcennej: „Klapa warta miliony”. Od poniedziałku czekamy na odpowiedzi ratusza na pytania w tej sprawie, ale dotychczas ich nie ma. W piątek po południu na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego opublikowano natomiast „komunikat dotyczący projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”.
Poza informacją, że sieć nie działa, że wykonawca nie zakończył podłączeń wszystkich, którzy się zgłosili i poza obietnicą, że ratusz dołoży „wszelkich starań aby do końca lipca br. sieć została ponownie włączona a wszyscy pozostali Beneficjenci do niej podłączeni”, jest tam także swoista odpowiedź na nasze obawy o szczęśliwe rozliczenie projektu wartego 6,5 mln zł.
Jak czytamy w komunikacie: „Miasto Łomża podejmuje intensywne prace zmierzające do prawidłowego i terminowego rozliczenia projektu. Opracowany jest harmonogram naprawczy prac w porozumieniu z CPPC (Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Instytucja Wdrażająca), który umożliwi zakończenie realizacji projektu i osiągnięcie wymaganych wskaźników. Ponadto należy wskazać iż zakładane w projekcie wskaźniki w dużej mierze są już osiągnięte (zrekrutowano ponad 500 osób; przeszkolono BO w zakresie obsługi komputera i Internetu, na zakupionym w ramach projektu sprzęcie; sieć światłowodowa jest wybudowana, nie ma natomiast jej odbioru, ze względu na usterki). Planowane prace naprawcze mają na celu usunięcie usterek i wszelkie naprawy umożliwiające dokonanie odbioru końcowego infrastruktury oraz podłączenie wszystkich Beneficjentów do sieci. Tym samym możliwa jest realizacja i rozliczenie projektu w wymaganym przez CPPC terminie.” 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0