czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

75% zdało maturę

3/4 tegorocznych maturzystów zaliczyło egzamin dojrzałości. Tradycyjnie już lepiej z majowym egzaminem poradzili sobie absolwenci liceów ogólnokształcących niż techników. Licealiści pisali egzamin w nowej formule i mają zdawalność na poziomie 82%. Absolwenci technikum przystąpią do matury jeszcze w formule obowiązującej w 2014 r. i zaliczyło ją tylko 62% chętnych. Z informacji podanej przez OKE w Łomży wynika, że blisko 1800 maturzystów z województwa podlaskiego ma prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2015 roku przystąpiło 9 872 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Maturę zdało zaś 7 446 osób czyli 75% przystępujących.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2015 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego pisemnego i ustnego z języka polskiego, matematyki i  języka obcego nowożytnego w większości angielskiego. Z informacji podawanej przez OKE wynika, że w tym roku najlepiej poszły matury z języka angielskiego, którą zaliczyło 97%. Egzamin maturalny z języka polskiego zdało 96% maturzystów, a z matematyki tylko 84%.

Warto zauważyć, że osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu jest „tylko” 637 czyli 6% ogółu. Te osoby do matury będą mogły przystąpić za rok. Reszta  - 1 789 tegorocznych maturzystów ma prawo do poprawy egzaminu w sierpniu.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0