poniedziałek, 23 października 2017 napisz DONOS@

Rolnicy chcą ogłoszenia stanu klęski żywiołowej

Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do Wojewody Podlaskiego z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie przez Radę Ministrów stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa podlaskiego. Prezes Izby Grzegorz Leszczyński chce aby także wójtowie i burmistrzowie kierowali do wojewody takie żądania.

Wystąpienie PIR-ol o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa podlaskiego
Wystąpienie PIR-ol o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na obszarze województwa podlaskiego

Bezpośrednim powodem do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej mają być występujące we wschodnich gminach województwa liczne przypadki afrykańskiego pomoru świń, ale także szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną oraz brak wypłat należnych rekompensat dla rolników.
- Podlascy rolnicy, ponoszą coraz większe straty w uprawach w związku ze wzrostem populacji dzików. Jest to jeden ze skutków wystąpienia afrykańskiego pomoru świń i utworzenia w części województwa strefy buforowej – czytamy w piśmie jakie prezes Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorzy Leszczyński napisał do wojewody Andrzeja Meyera zaznaczając, że już od prawie dwóch lat mamy do czynienia z katastrofą naturalną i masowym występowaniem choroby jaką jest wirus afrykańskiego pomoru świń. - Zatem na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej zasadne wydaje się wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej noszącej znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.
Prezes PIR-ol zaznacza, że wniosek o wprowadzenie na obszarze województwa podlaskiego stanu klęski żywiołowej składa na prośby hodowców i producentów. Podobnej treści pismo jak do wojewody Grzegorz Leszczyński rozesłał także wójtów i burmistrzów gmin w województwie. Chce aby oni również kierowali do wojewody podlaskiego podobne żądania. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0