sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Gimnazjaliści poznali wyniki egzaminu

W piątek uczniowie III klas gimnazjów poznali wyniki kwietniowego egzaminu gimnazjalnego. W Łomży pisało go około 630 osób, w powiecie łomżyńskim ok. 530. Generalnie z egzaminem gimnazjalnym lepiej radzą sobie uczniowie z większych miast. Tendencję tę widać także w przypadku województwa podlaskiego. Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem ukończenia gimnazjum, a jego wynik będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części. Kończący naukę w gimnazjach mierzyli się z zadaniami z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie ujętych w części humanistycznej, oraz matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii w części matematyczno-przyrodniczej, oraz z językiem obcym – angielskim.
Jak wynika ze sprawozdania opublikowanego przez Jolantę Gołaszewską dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży za rozwiązywanie zadań z zakresu języka polskiego gimnazjaliści z województwa podlaskiego uzyskali średnio 62% punktów, a za pakiet zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie 65% punktów możliwych do uzyskania.
Część matematyczno-przyrodnicza była znacznie trudniejsza. Za rozwiązanie zadań z zakresu matematyki gimnazjaliści uzyskali średnio 50% punktów, a z zakresu przedmiotów przyrodniczych obejmujących zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii średnio 51% punktów.
W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym, albo na poziomie podstawowym i rozszerzonym. W Łomży i regionie niemal wyłącznie bł to język angielski. Ze sprawozdania OKE wynika, że  egzamin na poziomie podstawowym wypadł zdecydowanie lepiej niż na rozszerzonym. W pierwszym przypadku gimnazjaliści średnio zdobywali po 68% punktów możliwych do zdobycia, a w drugim już tylko 49%.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników tegorocznego egzaminu gimnazjalnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży opublikuje 24 sierpnia. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0