Przejdź do treści Przejdź do menu
piątek, 02 czerwca 2023 napisz DONOS@
tekst płatny

PWSIiP – nasze sukcesy i ambicje

Projekty z unijnym dofinansowaniem, zwiększona dotacja na badania naukowe, dodatkowe kierunki studiów, nowa specjalizacja, akcje społeczne studentów, współpraca z coraz szerszym gronem przedsiębiorców i instytucji, to tylko niektóre z osiągnięć oraz planów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży z ostatnich miesięcy.


Dydaktyka i nauka

PWSIiP w Łomży jest największą uczelnią w mieście i jednocześnie jedyną, która prowadzi bezpłatne studia dzienne. W placówce pracuje stu ośmiu nauczycieli akademickich, z czego  sześćdziesięciu sześciu to pracownicy pierwszoetatowi. Uczelnia oferuje dwanaście kierunków kształcenia: administracja, zarządzanie, automatyka i robotyka, informatyka, dietetyka, filologia angielska z technologia informacyjną, fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo (pierwszego oraz drugiego stopnia), wychowanie fizyczne, technologia żywności i żywienie człowieka oraz  praca socjalna.
- W następnym roku akademickim zamierzamy otworzyć studia drugiego stopnia na kierunkach informatyka oraz administracja – informuje dr hab. Robert Charmas.
Ministerstwo Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyraziło zgodę, aby „Państwówka” zwiększyła rekrutację o blisko 48 proc.
- To sygnał, że w ministerstwie rozumieją nasze ambicje i dążenia do przekształcenia się w akademię. To niezwykle trudne wyzwanie, zwłaszcza w dobie niżu demograficznego, ale jesteśmy przekonani, że naszą najlepszą rekomendacją są wyniki oceny parametrycznej oraz miejsca jakie zajmujemy w ogólnopolskich rankingach – dodaje Rektor.
PWSIiP jest jedyną Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w kraju – spośród 36 tego typu uczelni – której Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznał, jako całej placówce, kategorię naukową „B”. W praktyce oznacza otrzymywanie ministerialnych środków na badania statutowe. Łomżyńska „Państwówka” korzysta z tego przywileju od 3 lat, dzięki czemu znajduje się w uprzywilejowanej grupie krajowych uczelni.
- W bieżącym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam ponad 257 tysięcy dotacji na rozwój potencjału naukowego. To wzrost o 100 tysięcy względem ubiegłego roku – informuje dr hab. Dariusz Surowik, Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Ranking Perspektyw 2015
- Cieszy nas także opublikowany kilka dni temu ranking czasopisma Perspektywy, w którym nasze warunki kształcenia zostały najwyżej ocenione spośród wszystkich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w kraju – dodaje dr hab. Dariusz Surowik. – Wystarczy przekroczyć próg naszej uczelni, aby dostrzec, że jest to miejsce z olbrzymim potencjałem naukowym i dydaktycznym.
W rankingu Perspektyw 2015 PWSIiP w Łomży uplasowała się na trzynastej pozycji spośród trzydziestu ocenianych Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych w kraju. Obecnie MNiSW kładzie nacisk na tak zwane kształcenie dualne, a więc zintegrowane z potrzebami rynku pracy. „Państwówka” znakomicie czuje ten trend, gdyż u samych jej podstaw leży misja kształcenia praktyków. Kierowany przez dr Adama Miarę Dział Projektów wspólnie z Instytutem Przedsiębiorczości PWSIiP zamierza złożyć wniosek i pozyskać z programu Erasmus+ ok. dwóch milionów złotych na kształcenie dualne. PWSIiP jest liderem projektu, w którym uczestniczą placówki m.in. z Niemiec oraz Hiszpanii.

„Państwówka”, czyli walka o ekologiczny region i zadowolonego konsumenta 
– Nasze ambicje oscylują między innymi wokół projektu „Podlaskie Centrum Innowacyjnych Technologii Rolno-Spożywczych wraz z Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie” – twierdzi dr hab. Robert Charmas, Rektor PWSIiP.
Projekt wart 148 milionów złotych został wpisany na listę rezerwową kontraktu terytorialnego województwa podlaskiego, czyli w kluczowy dla rozwoju regionu dokument, który jest umową pomiędzy rządem a samorządem województwa.
- Obecnie walczymy, aby nasze przedsięwzięcie, najbardziej zresztą spektakularne w jedenastoletniej historii uczelni, znalazło się na liście podstawowej kontraktu terytorialnego. W praktyce oznaczałoby to zrealizowanie tej inwestycji – informuje dr Adam Miara, Kierownik Działu Projektów PWSIiP.
Autorzy koncepcji dr hab. Bogusław Plawgo, prof. Mieczysław Obiedziński, dr Adam Miara oraz dr Józef Żuk wyjaśniają, że projekt to w dużym uproszczeniu „kontrola nad łańcuchem żywieniowym, począwszy od producenta rolnego a skończywszy na konsumencie”.
-  Naszym celem jest wykorzystanie potencjału rolniczego regionu, w którym żyjemy, czyli stworzenie technologii efektywnego i jednocześnie ekologicznego przetwórstwa żywności. Skorzystają na tym rolnicy, producenci oraz konsumenci – wyjaśnia dr Adam Miara.

Nowa specjalizacja 
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży otrzymała zgodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  na prowadzenie szkolenia w zakresie specjalizacji pierwszego stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Oznacza to m.in. ściślejszy związek uczelni z instytucjami pomocy społecznej w regionie, których pracownicy  będą mogli w łomżyńskiej uczelni podnosić kwalifikacje zawodowe.
- Aktualnie zaledwie dwadzieścia podmiotów w kraju jest uprawnionych do prowadzenia specjalizacji pierwszego stopnia i trzy, łącznie z PWSIiP, w Polsce północno-wschodniej. Zgoda ministerstwa to szansa na dalszy rozwój uczelni, której misją jest kształcenie praktyków – informuje dr hab. Krzysztof Sychowicz, Zastępca Dyrektora Instytutu Społeczno-Humanistycznego PWSIiP.
Uczelnia planuje także uzyskać zgodę ministerstwa na specjalizację drugiego stopnia.

Konferencje, debaty, konkursy  
W PWSIiP odbył się szereg ciekawych, debat, konkursów, konferencji krajowych i międzynarodowych, wśród nich m.in. konferencja „Deregulacja zawodów – deregulacja prawa gospodarczego. Zamierzenia a faktyczne skutki reformy”, konkurs informatyczny INFOTEST’2015, „Pierwsza Łomżyńska Debata o Cyfryzacji i Przedsiębiorczości” z udziałem europosła Michała Boniego, wykład otwarty ministra Jarosław Gowina dotyczący realiów polskiej przedsiębiorczości, konkurs „Samorządni w Europie” pod patronatem  europoseł Barbary Kudryckiej oraz wiele innych wydarzeń o ponadlokalnej randze.

Zagraniczne staże 
Zagraniczne staże i praktyki to szansa na zdobycie wysokich kompetencji zawodowych oraz poznanie ciekawych miejsc na świecie. Przekonało się o tym trzydziestu sześciu studentów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, którzy wyjechali w semestrze letnim rozpocząć aktywność zawodową m.in. w pięknej Hiszpanii.
- Wyjazd to z jednej strony przygoda życia, ale także możliwość pracy w zupełnie innym kontekście kulturowym, z ciekawymi ludźmi i w fascynującym miejscu naszego globu – twierdzi studentka Olga Kijek, która podbijała rynek pracy w słonecznej Barcelonie.
Zagraniczne praktyki mają na celu zapoznanie studentów z międzynarodowymi realiami pracy. Żacy z PWSIiP pracowali już m.in. w hiszpańskiej Barcelonie, ale także w Niemczech, Portugalii, Słowacji, a nawet w odległych  Indiach.

Nowe habilitacje 
Dr hab. Grażyna Michalczuk, dr hab. Tomasz Niźnikowski, dr hab. Dariusz Surowik. Trójka pracowników naukowo-dydaktycznych  PWSIiP uzyskała habilitacje w bieżącym roku akademickim. „Państwówka” wzbogaciła się także o jednego doktora – dr Magdalenę Forfę. Najwyższy tytuł naukowy, profesurę belwederską, uzyskała prof. Joanna Salachna pracująca w Instytucie Przedsiębiorczości PWSIiP.
- Podnoszenie kwalifikacji, to jeden z ważniejszych aspektów naukowości na uczelni. Nie ma dobrej dydaktyki bez dobrej nauki. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że jestem dumny z naszej kadry dydaktycznej  – twierdzi Rektor PWSIiP.

Nowoczesny akademik 
Z myślą o braci studenckiej Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży wyremontowała akademik przy ulicy Wiejskiej 16. Dom Studenta „Rubikon” posiada siedemdziesiąt siedem nowoczesnych, dwuosobowych, pokoi, salę fitness, bar oraz dostęp do szybkiego, bezprzewodowego Internetu. Zakończona na przełomie września i października inwestycja kosztowała ponad jedenaście milionów złotych z czego ponad dziewięć milionów złotych to środki pozyskane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
- Liczymy, że w przyszłości nasz akademik, który już dziś jest najbardziej nowoczesnym w regionie, wzbogaci się o klub studencki,  a wtedy stanie się miejscem kontrkulturowym, niezwykle ważnym na społecznej mapie miasta – mówi dr Krystyna Leszczewska, Prorektor PWSIiP.

Ponad pięciuset dawców szpiku kostnego 
Ponad pięciuset potencjalnych dawców szpiku zarejestrowali wolontariusze z PWSIiP.
- Akcję prowadzimy od dwóch lat, ale w roku bieżącym bardzo intensywnie. Naszym celem jest popularyzacja tematyki związanej z przeszczepem szpiku kostnego, liczymy, że dzięki naszym działaniom czyjeś życie zostanie ocalone – mówi Milena Surgiewicz, studentka pielęgniarstwa PWSIiP.
Studenccy wolontariusze Fundacji DKMS Polska nie zmierzają spocząć na laurach i już 14 czerwca wybierają się na Dni Zambrowa. Celem wyprawy żaków z „Państwówki” nie jest jednak zabawa, lecz społeczna praca, czyli rejestracja kolejnych potencjalnych dawców szpiku kostnego.

Juwenalia po raz pierwszy na Muszli Koncertowej 
Około dwadzieścia tysięcy osób „przewinęło się” przez koncert zorganizowany z okazji Dni Kultury Studenckiej przez Samorząd Studencki PWSIiP. W kulminacyjnych momentach na Muszli Koncertowej było blisko siedem tysięcy młodych ludzi.
- Po raz pierwszy koncert juwenaliowy odbył się w przestrzeni miejskiej, to było olbrzymie przedsięwzięcie, wymagające spełnienia szeregu formalności, które momentami mocno nas wykańczały. Ale udało się, w dużym stopniu dzięki wsparciu władz i pracowników naszej uczelni! – mówi Milena Karwowska, Przewodnicząca Samorządu Studenckiego PWSIiP. –  Mam nadzieję, że otworzyliśmy nowy rozdział w lokalnej historii i juwenalia na stałe przeniosą się na Muszlę Koncertową, dzięki czemu staną się ważnym wydarzeniem dla całego miasta, może nawet regionu. Chcemy pokazać, że studenci PWSIiP są ważnym elementem lokalnej społeczności. Na co dzień uczestniczymy w wolontariacie miejskim, chociażby w ramach programu „Nie bądźmy obojętni”, gdzie wspólnie z Komendą Miejską Policji monitorujemy zimą miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, narażone na zamarznięcie. Na co dzień towarzyszy nam wsparcie władz uczelni, wiemy, że nasze potrzeby są zawsze na pierwszym miejscu. Drzwi pana Rektora są dla nas zawsze otwarte. Ale chcemy być potrzebni nie tylko uczelni, ale także miastu i jednocześnie zauważalni w mieście poprzez nasze społeczne i kulturalne inicjatywy.

Studentka „Państwówki” wydała powieść
Magdalena Flera, studentka dietetyki PWSIiP, wydała powieść „Inżynier Dusz”. Debiut literacki pochodzącej i mieszkającej w Łomży autorki to powieść w gatunku thriller.  
- Twórczość literacka zawsze mnie interesowała, wciągała, pisanie przychodziło mi z łatwością – twierdzi Magdalena Flera, studentka ze średnią semestralna 4.9.

Uniwersytet Otwarty PWSIiP 
Od następnego roku akademickiego PWSIiP otworzy się na humanistów. Uchwałą Senatu powołany został Uniwersytet Otwarty Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. To pomysł ks. dr Waldemara Świątkowskiego, filozofa i etyka, a także od niedawna Duszpasterza Akademickiego w „Państwówce”.
- Ideą Uniwersytetu Otwartego jest łączenie ludzi wokół myśli humanistycznej, wskazywanie na wiele płaszczyzn, dzięki którym nasze postrzeganie świata może być bardziej holistyczne, kompleksowe. A w praktyce to cykl wykładów wybitnych humanistów z naszego kraju oraz z zagranicy, w których będą mogli uczestniczyć mieszkańcy miasta i regionu – mówi ks. dr Waldemar Świątkowski. – Chcemy także, aby uczelnia była miejscem przyciągającym miejscowe środowiska artystyczne i intelektualne.
Słuchaczem Uniwersytetu Otwartego PWSIiP może zostać osoba, która ukończyła szesnasty rok życia  niezależnie od posiadanego wykształcenia,  statusu społecznego i poglądów.

Pracowity rok 
– Obecny rok akademicki rzeczywiście należał do bardzo pracowitych, następne będą podobne. Odpoczywać zaczniemy dopiero, gdy nasza uczelnia przekształci się w Łomżyńską Akademię – podsumowuje Rektor PWSIiP. 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę