sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Warunki są najlepsze, ale...

O jedno miejsce wyżej niż przed rokiem znalazła się Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w Rankingu „Perspektyw” wśród Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych 2015. Zdobywając 69.2 punktu PWSIiP zajęła 13 miejsce na 30 ocenianych uczelni w kraju. Uczelnia najlepiej została oceniana za warunki kształcenia. Jako jedyna w Polsce zdobyła maksymalne 100 punktów. Łomżyńskiej uczelni wciąż jednak brakuje prestiżu.

Ranking Perspektyw 2015
Ranking Perspektyw 2015

Wyniki Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw” ogłoszono już po raz szesnasty.   Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu czuwa Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich i zatrudniających absolwentów uczelni. Pracuje ona pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk, b. ministra nauki i informatyzacji, a jej rolą jest ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników.

Ranking Perspektyw to w istocie cztery rankingi: Ranking Uczelni Akademickich obejmujący wszystkie (z wyjątkiem artystycznych) szkoły wyższe w kraju (publiczne i niepubliczne) posiadające uprawnienia habilitacyjne lub minimum dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – i tu wygrał Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przed Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ranking Uczelni Niepublicznych Magisterskich, oraz Ranking Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, który opublikowano w tym roku po raz ósmy. I w tym zestawieniu występuje  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Została sklasyfikowana na 13 miejscu, co jest awansem w o jedno miejsce w stosunku do zestawienia za lata 2014 i 2013.

Poza maksymalną oceną za warunki kształcenia, stosunkowo dobrze – na 7. miejscu w kraju - znalazła się w ocenie „siła naukowa”. Najsłabiej PWSIiP wciąż jest oceniana za prestiż. Pod tym względem zajęła przedostatnie - 29. miejsce.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0