wtorek, 24 października 2017 napisz DONOS@

Duży spadek liczby bezrobotnych

O blisko pół tysiąca zmniejszyła się w maju liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Przez cały miesiąc do urzędu zgłosiło się mniej niż 350 nowych bezrobotnych, to mniej osób niż wyrejestrowało się z powodu podjęcia pracy, a z rejestrów urzędu w minionym miesiącu wypisano także m.in. ponad stu nowych stażystów i niemal sto osób skierowanych do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych.

Jak podaje urząd spadek liczby bezrobotnych w stosunku kwietnia wyniósł 8%, a w stosunku do ubiegłego roku 8,2%.  Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec maja 2015r. kształtowała się na poziomie 12,7%. Dla miasta Łomży wyniosła ona 13,9%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 11,42%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (44,0 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,8 tys., Powiat Łomżyński 20,2 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec kwietnia 2015 roku .

Na ogólna liczbę 5591 osób bezrobotnych pozostających w rejestrach PUP Łomża bezrobotnych z miasta Łomży było 3335 co stanowi 59,6% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0