niedziela, 22 października 2017 napisz DONOS@

Dookoła Starego Rynku

Po trzech latach kierowcy ponownie będą mogli objechać Stary Rynek w Łomży. Taka możliwość pojawi się jeszcze dziś około 22.00. Ruch dookoła Starego Rynku przywrócono na razie na próbę na cztery miesiące zawieszając jednocześnie na ten czas pobieranie opłat od samochodów tu parkujących. Zmiany – w zamyśle władz miasta - mają przyczynić się do ożywienia podupadającego handlu na starówce.

Przygotowania do uruchomienia ruchu
Przygotowania do uruchomienia ruchu

Na zawieszenie od 1 czerwca do 30 września strefy płatnego parkowania na Starym Rynku zgodę wyrazili radni Łomży. Puszczenie ruchu wokół niego, po granitowej nawierzchni „deptaka” jaki powstał w 2012 roku na przedłużeniu ul. Długiej w kierunku ul. Giełczyńskiej znajdowało się w gestii prezydenta miasta. Pas ruchu po którym tylko w jednym kierunku (od Długiej w kierunku Gięłczyńskiej) będą mogły poruszać się samochody wydzielono betonowymi gazonami na kwiaty. Jak podaje ratusz na będą tu obowiązywały przepisy dotyczące strefy zamieszkania, a to oznacza m.in., że na całej szerokości drogi pierwszeństwo przed pojazdami mają piesi, dopuszczalna prędkość wynosi 20 km/h a parkować można tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
Inaczej niż przed trzema laty będzie zorganizowany wyjazd z tej „uliczki”. Bedzie on możliwy tylko w prawo w ul. Giełczyńską.

Ratusz podkreśla, że zmiany w ruchu na Starym Rynku zostały wprowadzone na próbę, w związku z postulatami kierowanymi do władz miasta przez przedsiębiorców prowadzących na starówce sklepy, placówki usługowe i gastronomiczne.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0