środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif
tekst płatny

„Piękny umysł” i „Effatha” z radą i pomocą od 30. maja

W jednym miejscu i jednego dnia przybędą Łomży dwa gabinety, gdzie specjaliści będą doradzać i pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym. Gabinet diagnozy i terapii „Piękny umysł” oraz gabinet psychoterapii „Effatha” otworzą podwoje 30. maja przy placu Niepodległości 16. „Piękny umysł” jako pierwszy w mieście i regionie zajmować się będzie wczesną diagnozą autyzmu za pomocą narzędzia STAT. To oparte na doświadczeniach naukowych, interaktywne narzędzie przesiewowe pod kątem autyzmu zaprojektowane do stosowania u dzieci od 24 do 36 miesiąca życia.

„Piękny umysł” świadczy profesjonalne usługi wczesnej diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju, w szczególności dzieci autystycznych, jak również udziela pomocy psychoterapeutycznej, skierowanej do młodzieży i dorosłych. Możliwe tu będzie zdiagnozowanie przyczyn trudności szkolnych dziecka, zbadanie gotowości do podjęcia nauki szkolnej przez dzieci sześcioletnie, jak również objęcie wsparciem terapeutycznym zdiagnozowanych dzieci, w celu indywidualnego zorganizowania procesu edukacyjnego i terapeutycznego. Zarówno diagnoza, jak i formy terapii wykonywane będą przez doświadczonych profesjonalistów: oligofrenopedagoga, psychologa bądź logopedę, i mogą zostać uzupełnione diagnozą lekarza, nauczyciela prowadzącego i specjalistów.
Punktem wyjścia będzie przeprowadzenie rzetelnej i pełnej diagnozy, ukierunkowującej podjęcie stosownych oddziaływań. W przypadku dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (w tym całościowymi zaburzeniami rozwoju - dziećmi autystycznymi) będzie to wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonalna, która w porę przeprowadzona zwiększa efektywność podjętych interwencji. Diagnoza funkcjonalna to fundament przygotowania działania terapeutycznego, ponieważ określa mocne i słabe strony dziecka, wskazuje jego deficyty oraz potencjał rozwojowy w poszczególnych sferach. Wskazuje także na zakres pomocy koniecznej do uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania.

W tym samy miejscu znajduje się Gabinet Psychoterapii „Effatha”. Psycholodzy, psychoterapeuci: Anna Kleczyńska i Paweł Kleczyński pomagają dorosłym i młodzieży, przeżywającym kryzysy w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. Obszarem pracy mogą być bliskie relacje, trudności z wyrażaniem bądź kontrolowaniem emocji, depresja, lęk, natrętne myśli i kompulsywne czynności, problemy związane z uzależnieniem własnym bądź bliskiej osoby.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza rodziców wraz z dziećmi autystycznymi, na bezpłatne konsultacje i warsztaty z arteterapii 30. maja 2015 w godzinach 10. -14. w gabinetach diagnozy i terapii oraz psychoterapii przy placu Niepodległości 16 w Łomży.
Wkrótce możliwe tu będzie zdiagnozowanie przyczyn trudności szkolnych...


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0