środa, 22 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Stop wygaszaniu Łomży!!! - list otwarty posła Kołakowskiego do marszałka Baszko

- Jestem zaniepokojony informacjami medialnymi o zamierzeniach Pana Marszałka zmierzającymi do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Tak należy określić pomysł włączenia Ośrodka w struktury Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Zrealizowanie go będzie oznaczało jego likwidację czyli utratę części miejsc pracy w Łomży i oszczędności w budżecie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku - napisał poseł Lech Antoni Kołakowski na wstępie listu otwartego do marszałka województwa podlaskiego Mieczysława Baszko.

Poseł RP Lech Antoni Kołakowski
Poseł RP Lech Antoni Kołakowski

STOP WYGASZANIU ŁOMŻY!!!
List otwarty do Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Mieczysława Baszko

Jestem zaniepokojony informacjami medialnymi o zamierzeniach Pana Marszałka zmierzającymi do likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. Tak należy określić pomysł włączenia Ośrodka w struktury Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Zrealizowanie go będzie oznaczało jego likwidację czyli utratę części miejsc pracy w Łomży i oszczędności w budżecie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W roku 1992 ze struktur Szpitala Ogólnego w Łomży wyodrębniono Poradnię Uzależnień rozwinęła się w Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, aby skuteczniej pomagała pacjentom. Historia zatoczyła koło. W roku 2015 został przedstawiony pomysł aby znowu WOPiTU włączyć w struktury Szpitala Wojewódzkiego. Ale przez te 23 lata samodzielności Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży stał się znaną i cenioną placówką lecznictwa odwykowego, a jego pacjentami są przede wszystkim mieszkańcy z terenu byłego województwa łomżyńskiego.

Panie Marszałku nie można likwidować dobrze funkcjonującego i pozytywnie ocenianego przez społeczeństwo Ośrodka!

Łomża od momentu reformy administracyjnej i utraty statutu stolicy województwa, jest systematycznie ograbiana z urzędów, instytucji, a więc i z miejsc pracy. Efektem takich działań jest zatrważający spadek liczby jej mieszkańców.

Jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ale także w imieniu mieszkańców Łomży i Ziemi Łomżyńskiej, stanowczo protestuję przeciwko zamiarom włączenia Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w struktury Szpitala Wojewódzkiego w Łomży i wzywam Pana Marszałka do opamiętania się i odstąpienia od zapędów wygaszających kolejną instytucję i miejsca pracy w Łomży.

Z poważaniem
Lech Antoni Kołakowski
Poseł na Sejm RP

 


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0