Przejdź do treści Przejdź do menu
czwartek, 01 czerwca 2023 napisz DONOS@

Rozpoczynają się prace związane z rewitalizacją kolei do Łomży

Warszawskie Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor rozpoczęło opracowywanie dokumentacji przedprojektowej dla projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy – Śniadowo – gr. województwa, Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo – Łomża”. Do samorządowców z regionu trafiło pismo z prośbą o przekazanie „informacji dotyczących oczekiwań w stosunku do infrastruktury kolejowej, rynku usług transportowych oraz planów w zakresie wykorzystania tej infrastruktury po zrealizowaniu projektu”. Także Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zapowiada zmianę w podejściu do linii kolejowych do Łomży i wielomilionowe inwestycje.

Jeszcze dwa lata temu zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, umieściła linie nr 36 (Ostrołęka - Śniadowo - Czerwony Bór - Czarnowo - Kulesze Kościelne - Jamiołki - Sokoły - Łapy) oraz linia nr 49 (Śniadowo – Łomża) na liście linii kolejowych, które miały być przeznaczone do definitywnego zamknięcia wraz z końcem 2013 roku. Po protestach z  planów się wycofała, a kolejne miesiące przynosiły coraz bardziej optymistyczne wieści dotyczące przyszłości kolei do Łomży.  Obie inwestycje znajdują się na liście przedsięwzięć podstawowych w podpisanym w ubiegłym roku przez samorząd województwa Kontrakcie Terytorialnym z rządem. Modernizację linii z Łomży do Białegostoku władze samorządowe województwa podlaskiego wpisały do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, a ze starego RPO (2007 – 2013) udzieliły PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. dotacji na opracowanie części dokumentacji przedprojektowej. Wielkość udzielonej dotacji wyniosła 1 200 tys. zł, z czego na Studium Wykonalności inwestycji na liniach 36 i 49 przeznaczono kwotę 540 tys. zł.
I właśnie te prace ruszyły. Na zlecenie PKP PLK dokument opracowuje Warszawskie Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor, które zwróciło się do lokalnych samorządowców o przekazanie informacji dotyczących oczekiwań w stosunku do infrastruktury kolejowej, rynku usług transportowych oraz planów w zakresie wykorzystania tej infrastruktury po zrealizowaniu projektu. Projektantów interesuje jak samorządowcy oceniają konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu drogowego, pytają o głównych odbiorców i nadawców ładunków w kolejowych przewozach towarowych, proszę o przekazanie ekspertyzy i badania transportowych, oraz planów zagospodarowania przestrzennego.
- „Informacje i dane o które występujemy są kluczowe z punktu widzenia realizacji przedmiotowego projektu, dlatego też będziemy wdzięczni za możliwie pilne ich przekazanie” - czytamy w liście Koltech do samorządowców.
Z informacji przekazywanych przez PKP PLK wynika, że po zrealizowaniu  projektu rewitalizacji linii kolejowych nr 36 - na odcinku Łapy - granica woj. podlaskiego o długości 67,7 km, oraz nr 49 - na odcinku Śniadowo Łomża o długości 17,2 km, pociągi będą mogły poruszać się po nowych torowiskach z prędkością 100 km/h.

Optymizmem napawa także odpowiedź jaką z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju  na kolejną kolejową interpelację otrzymał poseł Lech Kołakowski (PiS). Wiceminister Sławomir Żałobka potwierdza chęć realizacji planów rewitalizacji obu linii za środki z RPO w obecnej perspektywie finansowej, ale także zapowiada wielomilionowe inwestycję na linii Ostrołęka - Śniadowo – Łapy w związku z planami budowy Rail Baltica.
- Wyjaśniam również, że obecnie trwają przygotowania do realizacji projektu pn. „Prace na linii kolejowej nr E-75 na odcinku Sadowne – Węgrowskie – Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”, planowanego do finansowania w ramach instrumentu CEF (Łącząc Europę – dop. red.). Mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu pociągów w czasie realizacji robót budowlanych, planowane jest przygotowanie odpowiednich tras objazdowych. Trasy objazdowe stanowić będą linie nr 29 i 36 (na odcinku Tłuszcz – Ostrołęka – Łapy) oraz nr 31 i 32 (na odcinku Siedlce – Czeremcha – Białystok). W celu zapewnienia właściwego stanu technicznego infrastruktury na powyższych liniach kolejowych, wykonane zostaną prace remontowe. Szacunkowy koszt robót remontowych na linii nr 36 wyniesie około 70 mln zł. Koszty prac remontowych na liniach objazdowych zostały ujęte jako koszt projektu głównego na linii E-75, w związku z czym wniosek składany w ramach instrumentu CEF będzie musiał uzyskać aprobatę INEA (Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci), koordynującej ocenę wniosków CEF – podkreśla wiceminister Żałobka.

Warto dodać, za wiceministrem, że w latach 2012 – 2014 łączna wartość prac wykonanych na linii nr 36 wyniosła tylko nieco ponad 511 tys. zł, a na prowadzącej do Łomży linii nr 49 – 286,4 tys. zł.


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę