sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Ubyło bezrobotnych

W kwietniu znacząco, o blisko 5%, zmniejszyła się liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży. Na koniec miesiąca bez pracy było 6078 osób. To o blisko 300 osób mniej niż przed miesiącem i o ponad 300 mniej przed rokiem. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 15%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo, których ogółem w mieście na koniec marca miało być 24,1 tys.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w kwietniu zgłosiło się 487 bezrobotnych, a  wyrejestrowano 784 osoby bezrobotne. Najczęstszą przyczyną wykreślenia z rejestrów było podjęcie pracy – 449 osób (w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 76), nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 111 osób, oraz dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 99 osób.
W ocenie urzędników z PUP zanotowany w kwietniu spadek poziomu bezrobocia, poza niepotwierdzeniem gotowości do pracy i dobrowolną rezygnacją,  związany jest m.in. z rozpoczęciem prac sezonowych. 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0