sobota, 21 października 2017 napisz DONOS@

Maturalny maraton startuje w poniedziałek

W poniedziałek 4 maja punktualnie o 9. rano ponad 300 tysięcy absolwentów liceów i techników w Polsce, 14 tys. w województwie podlaskim i około 1500 w Łomży rozpocznie zdawanie matury. Maraton egzaminacyjny, który potrwa do końca maja, zacznie się od obowiązkowego pisemnego egzaminu z języka polskiego. Pierwszy pisemny egzamin będzie trwał 170 minut i tak jak wszystkie pozostałe został przygotowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tegoroczny egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci technikum przystąpią do egzaminu w formule obowiązującej w 2014 r., natomiast absolwenci liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w nowej formule, obowiązującej od 2015 r.

Maraton maturalny składa się z kilku egzaminów pisemnych i ustnych. W części pisemnej każdy z maturzystów musi zdać język polski, matematykę i język obcy nowożytny – wszystkie na poziomie podstawowym, a w części ustnej obowiązkowy jest język polski i język obcy. Tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego, zgodnie z zasadami egzaminu maturalnego w nowej formule, muszą również obowiązkowo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 
Każdego dnia będą przeprowadzane dwie sesje egzaminacyjne: pierwsza o godz. 9:00, druga o 14:00. Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w maju 2015r. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 434 różnego rodzaju arkusze oraz 82 różnego rodzaju płyty (do egzaminów z języków obcych nowożytnych, informatyki, historii muzyki i wiedzy o tańcu).
Prace maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów z OKE w Łomży. Świadectwa będą przesłane do szkół do 30 czerwca. Tego samego dnia (30 czerwca) ogłoszone zostaną również ogólnopolskie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego.

Maturzystom, którzy przystąpią do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju i nie zdadzą egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej, będzie przysługiwało prawo udziału w sesji poprawkowej. Część pisemna (wszystkie przedmioty) poprawkowej matury zaplanowana jest na 25 sierpnia‎, a ustna od 24 do 28 sierpnia. 

Nie wszyscy absolwenci liceów i techników muszą teraz przystępować do wszystkich egzaminów  maturalnych. Z tego obowiązku zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Są oni są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu, a na świadectwie otrzymują i tak ‎najwyższy wynik.‎


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0