poniedziałek, 23 października 2017 napisz DONOS@

Poszukiwany dyrektor MPGKiM

Na początku stycznia prezydent Łomża Mariusz Chrzanowski zwolnił z pracy Arkadiusza Kułagę dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. w Łomży, a teraz – niemal cztery miesiące po tym zdarzeniu – ogłosił konkurs na nowego dyrektora MPGKiM. Wśród wymagań jest 5-letni staż pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania i zarządzania zakładem z możliwością zastosowania rożnych form organizacyjnych.

Ogłoszenie konkursu na nowego dyrektora prezydent zapowiadał już w chwili zwalniania dyrektora Kułagi. Od tego czasu MPGKiM zarządza – jako pełniący obowiązki dyrektora - Marek Olbryś, wieloletni zastępca dyrektora miejskiego zakładu. Teraz w miejskim BIP ukaząło się ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. w Łomży. Od kandydata na dyrektora prezydent oczekuje – wymagania niezbędne: wykształcenia wyższego - preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, administracja, prawo;  minimum 5-letniego stażu pracy lub wykonywania przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z realizacją zadań statutowych MPGKiM; doświadczenia w pracy na stanowisku kierowniczym; znajomości zagadnień prawnych niezbędnych w pracy na danym stanowisku, w szczególności wynikających z ustaw: o gospodarce komunalnej, o gospodarce mieszkaniowej, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, prawo zamówień publicznych; znajomości statutowych zadań Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. w Łomży oraz, poza niekaralnością, obywatelstwem polskim, nieposzlakowaną opinią czy kreatywnością, także przedstawienia pisemnej koncepcji funkcjonowania i zarządzania MPGKiM w Łomży z możliwością zastosowania różnych form organizacyjnych.
Wśród wymagań dodatkowych „mile widziane studia podyplomowe lub szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, oraz umiejętność obsługi komputera i systemów informatycznych.
Oferty chetnych do objecia posady dyrektora MPGkiM, wraz z CV i listem motywacyjnym, można składać w ratuszu do 25 maja.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0