niedziela, 19 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Po komunalne „M” w kolejce na lata...

150 rodzin znalazło się na przygotowanej w ratuszu liście osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu mieszkania komunalnego w Łomży. Listę utworzono na podstawie ponad pół tysiąca zgłoszeń, jakie wpłynęły do ratusza w ciągu ostatnich 6 lat. W stosunku do prezentowanej przed miesiące jej pierwszej wersji listy, po odwołaniach mieszkańców wydłużono ją o 48 nazwisk. Póki co nie wiadomo kiedy pierwsi „szczęśliwcy” z nowej listy doczekają się gminnego mieszkania. Na komunale „M” czeka jeszcze kilka rodzin z takiej samej listy sporządzonej w 2008 roku, i oni mają pierwszeństwo...

O tym kto może starć się o przydział komunalnego mieszkania decydują przepisy prawa, a w szczególności uchwała Rady Miasta Łomża w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łomży z lutego 2013 roku. Zgodnie z jej zapisami lokale komunalne wynajmuje się osobom (gospodarstwom domowym) o niskich dochodach, pozostającym w trudnej sytuacji życiowej, nie posiadającym wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkiwania prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do jakiejkolwiek nieruchomości. Trzeba też spełnić jeszcze kilka innych szczegółowych warunków dodatkowo podnoszących wymagania, ale jaki się okazuje także ich wypełnieniem wielu mieszkańcom Łomży nie sprawia problemów. W kolejce po gminne mieszkanie ludzie czekają latami, bo co prawda samorządowcy od lat mówią o potrzebie budowy nowego bloku komunalnego, ale póki co to tylko plany na przyszłość... a nowe gminne mieszkania powstają na poddaszach przy okazji remontów starych bloków komunalnych. Raz na kilka lat władze miasta tworzą listę osób uprawnionych do oczekiwania na mieszkanie z gminy. Na tej najnowszej widniej 150 nazwisk ułożonych w kolejności alfabetycznej. To zarówno osoby samotne, jak i rodziny wieloosobowe – nawet po 7 osób w rodzinie. Poprzednia lista sporządzona z 2008 roku miała „tylko” 105 nazwisk, a kilka rodzin z niej wciąż jeszcze czeka na przydział gminnego „M”.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0