Przejdź do treści Przejdź do menu
poniedziałek, 17 maja 2021 napisz DONOS@

Przypilnują wyborów

286 osób zasiądzie w 32 komisjach wyborczych, które w maju w Łomży przeprowadzą wybory na Prezydenta Polski. Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podpisał zarządzenie powołujące komisje obwodowe. Są tam informacje nie tylko o tym kto znalazł się w komisji, ale także przez który z komitetów wyborczych był zgłoszony.

Wybory Prezydenta RP odbędą się 10 maja. Kandydatów jest 11: Grzegorz Michał Brau, Andrzej Sebastian Duda, Adam Sebastian Jarubas, Bronisław Maria Komorowski, Janusz Ryszard Korwin-Mikke, Marian Janusz Kowalski, Paweł Piotr Kukiz, Magdalena Agnieszka Ogórek, Janusz Marian Palikot, Paweł Jan Tanajno i Jacek Wilk.  
Oto członkowie obwodowych komisji wyborczych w Łomży w większości zgłoszeni przez komitety kandydatów na Prezydenta PR:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży. ul. Kierzkowa 7

1) P. Marek Chętnicki  - KW Janusza Palikota
2) P. Edyta Murat  - KW Adama Jarubasa
3) P. Bogusława Kłys  - KW Jacka Wilka
4) P. Danuta Kneć – zam. Łomża - KW Andrzeja Dudy
5) P. Ewa Klej – zam. Łomża - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Sławomira Mariak – zam. Łomża - KW Janusza Korwin-Mikke
7) P. Grzegorz Tomasz Cwalina  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
8) P. Aneta Wyszyńska  - KW Grzegorza Michała Brauna
9) P. Agnieszka Piotrowska  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. Mikołaja Kopernika 16.

1) P. Mirosława Brzósko - KW Pawła Tanajno 
2) P. Elżbieta Mańczak - KW Janusza Palikota 
3) P. Monika Karolina Błogosławska  - KW Bronisława Komorowskiego 
4) P. Paulina Młodzianowska        - KW Jacka Wilka 
5) P. Helena Bożena Wieczorek Stępińska  - KW Andrzeja Dudy 
6) P. Patryk Klej - KW Magdaleny Ogórek 
7) P. Urszula Piotrowska - KW Grzegorza Michała Brauna
8) P. Łukasz Zbigniew Gardocki    - KW Pawła Kukiza 
9) P. Bożena Bogumiła Milewska  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży. Klub Seniora. Ul. Marii Skłodowskiej Curie 2.

1) P. Michał Gomola  - KW Pawła Tanajno 
2) P. Anna Zientalska  - KW Janusza Palikota 
3) P. Jolanta Dąbrowska  - KW Adama Jarubasa 
4) P. Kinga Katarzyna Kisiel  - KW Bronisława Komorowskiego 
5) P. Arkadiusz Jasionowski  - KW Jacka Wilka 
6) P. Marlena Rutkowska - KW Magdaleny Ogórek 
7) P. Tomasz Przychodzeń - KW Janusza Korwin-Mikke 
8) P. Małgorzata Kurpiewska   - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
9) P. Halina Zając  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa   Komisja  Wyborcza   Nr 4 z  siedzibą w     Stowarzyszenie  Edukator Przedszkole Niepubliczne „Mały Artysta” w Łomży, ul. Wojska    Polskiego 29A.

1) P. Dorota Karczewska  - KW Pawła Tanajno
2) P. Katarzyna Kossakowska  - KW Janusza Palikota
3) P. Anna Dąbrowska  - KW Adama Jarubasa
4) P. Sławomir Czapla  - KW Bronisława Komorowskiego
5) P. Monika Bednarczyk  - KW Jacka Wilka
6) P. Ewa Bańkowska  - KW Magdaleny Ogórek
7) P. Piotr Konopka – zam. Łomża - KW Andrzeja Janusza Korwin-Mikke
8) P. Ewa Magdalena Dubowik  - KW Grzegorza Michała Brauna
9) P. Dorota Górska  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  5 z siedzibą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Łomży, ul. Bernatowicza 4.

1) P. Marianna Gomola  - KW Pawła Tanajno
2) P. Tadeusz Gromadzki  - KW Janusza Palikota
3) P. Janusz Nowicki  - KW Adama Jarubasa
4) P. Agnieszka Pianko  - KW Bronisława Komorowskiego
5) P. Wiktoria Jasionowska  - KW Jacka Wilka
6) P. Aniela Weronika Milewska  - KW Andrzeja Dudy
7) P. Dorota Stanisławska  - KW Magdaleny Ogórek
8) P. Kinga Baczewska - zam.Łomża - KW Andrzeja Janusza Korwin-Mikke
9) P. Barbara Wykowska - zam. Łornża - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 z siedzibą w  II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, Plac Kościuszki 3.

1) P. Ewelina Szypulska  - KW Janusza Palikota
2) P. Jarosław Siwik  - KW Bronisława Komorowskiego
3) P. Aleksandra Jackowska  - KW Jacka Wilka
4) P. Anna Mielnicka  - KW Andrzeja Dudy
5) P. Paulina Cichocka  - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Sebastian Kapelewski  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
71 P. Robert Rabczyński  - KW Grzegorza Michała Brauna
8) P. Krzysztof Gromek  - KW Pawła Kukiza
9) P. Małgorzata Pietruszewska  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 z siedzibą w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży, ul. Senatorska 13.

1) P. Anna Cieniewicz  - KW Pawła Tanajno
2) P. Kacper Konrad Zientalski  - KW Janusza Palikota
3) P. Hanna Dąbrowska  - KW Bronisława Komorowskiego
4) P. Stanisława Korytkowska  - KW Andrzeja Dudy
5) P. Emilia Jarosińska  - KW Janusza Korwin-Mikke
6) P. Damian Niedźwiedzki  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
7) P. Elżbieta Sulkowska  - KW Grzegorza Michała Brauna
8) P. Hieronim Janczewski  - KW Pawła Kukiza
9) P. Urszula Chętnik  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 z siedzibą w Zespole Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych w Łomży, w Łomży, ul. M. Skłodowskiej Curie 5.

1) P. Janina Rogowska  - KW Pawła Tanajno 
2) P. Bogusław Janusz Wiśniewski  - KW Adama Jarubasa 
3) P. Ewa Dębska - KW Andrzeja Dudy 
4) P Radosław Przybylski - KW Magdaleny Ogórek 
5) P. Katarzyna Dąbrowska – zam. Łomża - KW Andrzeja Janusza Korwin-Mikke 
6) P. Patryk Surdyn  - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
7) P Aneta Bednarska  - KW Grzegorza Michała Brauna 
8) P. Mateusz Zabielski  - KW Pawła Kukiza 
9) P. Bożena Rutkowska - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 z siedzibą w  Przedszkolu Publicznym Nr 1 ul. Wyzwolenia 1A.

1) P. Mirosława Danuta Szulczyńska  - KW Bronisława Komorowskiego 
2) P. Katarzyna Radgowska   - KW Jacka Wilka 
3) P. Mirosław Godlewski - KW Andrzeja Dudy 
4) P. Jadwiga Żebrowska - KW Magdaleny Ogórek 
5) P. Agnieszka Podbielska – zam. Łomża - KW Andrzeja Janusza Korwin-Mikke 
6) P. Kamil Kurpiewski  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
71 P. Aleksandra Krępeć-Sadowska  - KW Grzegorza Michała Brauna 
8) P. Elżbieta Grunwald - KW Pawła Kukiza 
9) P. Lidia Dardzińska - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży ul. Polna 40a.

1) P. Kazimierz Sokołowski   - KW Pawła Tanajno
2) P. Milena Choromańska  - KW Janusza Palikota
3) P. Paweł Chmielewski  - KW Adama Jarubasa
4) P. Sandra Chrostowska  - KW Bronisława Komorowskiego
5) P. Tomasz Roszkowski  - KW Andrzeja Dudy
6) P. Anna Bogusz  - KW Magdaleny Ogórek
7) P. Damian Cwaliński  - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
8) P. Mateusz Paweł Sadowski  - KW Grzegorza Michała Brauna
9) P. Danuta Karwowska  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym TWP „PINOKIO” wŁomżv- ul. Studencka 11.

1) P. Małgorzata Klepadło  - KW Pawła Tanajno 
2) P. Wioletta Ewa Przybyszewska  - KW Janusza Palikota 
3) P. Agnieszka Domasiewicz  - KW Bronisława Komorowskiego 
4) P. Barbara Bączek  - KW Andrzeja Dudy
5) P. Beata Chojnowska -  zam. Łomża - KW Magdaleny Ogórek 
6) P. Marcin Krupiński – zam. Łomża - KW Janusza Korwin-Mikke 
7) P. Rafał Obrycki  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
8) P. Mariusz Tarka  - KW Grzegorza Michała Brauna
9) P. Bogusława Cymek  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 z siedzibą w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji -ZB w Łomży, ul. Spokojna 9

1) P. Zbigniew Brzósko  - KW Pawła Tanajno 
2) P. Karol Buźniak - KW Janusza Palikota 
3) P. Józef Konert - KW Adama Jarubasa 
4) P. Sebastian Chrzanowski        - KW Bronisława Komorowskiego 
5) P. Grzegorz Rutkowski - KW Jacka Wilka 
6) P. Grzegorz Wałkuski - KW Andrzeja Dudy 
7) P Barbara Mariola Makowska  - KW Magdaleny Ogórek
8) P. Jakub Dziekoński - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
9) P. Izabela Kowalewska - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 z siedzibą w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,   ul. Akademicka 14.

1) P. Marcin Cielma  - KW Pawła Tanajno 
2) P. Joanna Buźniak - KW Janusza Palikota 
3) P. Robert Wysmułek - KW Bronisława Komorowskiego 
4) P. Bożena Danuta Szymczyńska - KW Andrzeja Dudy 
5) P. Wiesław Walery Makowski    - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Łukasz Uściłowski - KW Janusza Korwin-Mikke 
7) P. Zbigniew Dziekoński - KW Mariana Janusza Kowalskiego
8) P. Mateusz Mężyński - KW Grzegorz Michała Brauna 
9) P. Damian Gwara - wskazany przez Prezydenta Miasta

Obwodowa  Komisja Wyborcza  Nr  14 z siedzibą w Niepublicznym  Przedszkolu „Wesołe Słoneczko” Stowarzyszenie „EDUKATOR” w Łomży ul. Spółdzielcza 74.

1) P. Alicja Maria Jamiołkowska Kępczyńska  - KW Pawła Tanajno 
2) P. Grażyna Banach - KW Janusza Palikota 
3) P. Emilia Chełstowska - KW Adama Jarubasa 
4) P. Piotr Modzelewski - KW Andrzeja Dudy 
5) P. Marta Justyna Trojanowska  - KW Magdaleny Ogórek 
6) P. Marcin Żukowski - KW Janusza Korwin-Mikke 
7) P. Wiesław Czupryński - KW Mariana Janusza Kowalskiego
8) P. Jerzy Kazimierz Kondrat       - KW Grzegorz Michała Brauna 
9) P. Wioletta Nowak - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 7 w Łomży ul. Adama Mickiewicza 6.

1) P. Łukasz Rogowski - KW Pawła Tanajno 
2) P. Paweł Czerwonko - KW Bronisława Komorowskiego 
3) P. Michał Stanisław Jankowski  - KW Andrzeja Dudy 
4) P. Bartosz Trojanowski - KW Magdaleny Ogórek 
5) P. Justyna Krupińska - KW Janusza Korwin-Mikke 
6) P. Anna Sutkowska - KW Mariana Janusza Kowalskiego
7) P. Anita Grzymała - KW Grzegorz Michała Brauna 
8) P. Tadeusz Kowalewski - KW Pawła Kukiza 
9) P. Grażyna Gołaszewska         - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa komisja Wyborcza Nr 16 z siedzibą w  Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży ul. Władysława Reymonta 9.

1) P. Katarzyna Rogowska   - KW Pawła Tanajno
2) P. Daniel Zawadzki  - KW Janusza Palikota
3) P. Joanna Pawłowska  - KW Bronisława Komorowskiego
4) P. Eugenia Szymańska  - KW Andrzeja Dudy
5) P. Jadwiga Marianna Dębska  - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Mateusz Korytkowski  - KW Janusza Korwin-Mikke
7) P. Klaudia Karwowska  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
8) P. Zofia Kowalewska  - KW Pawła Kukiza
9) P. Maria Kossakowska - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 z siedzibą w Publicznym Gimnazjum   Nr 1 im. Noblistów Polskich w Łomży ul. Władysława Reymonta 9.

1) P. Alicja Kalinowska  - KW Pawła Tanajno
2) P. Dawid Ruczkowski  - KW Janusza Palikota 
3) P. Małgorzata Anna Dłużniewska  - KW Adama Jarubasa
4) P. Grażyna Rogowska - KW Andrzeja Dudy 
5) P. Wioletta Grażyna Chrzanowska - KW Magdaleny Ogórek 
6) P. Bartosz Grądzki - KW Janusza Korwin-Mikke 
7) P. Michał Kotelczuk - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
8) P. Sylwia Lusa - KW Pawła Kukiza 
9) P. Dorota Gadzińska - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 18 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym  Nr 9 w Łomży ul. Bolesława Prusa 11 A.

1) P. Martyna Duda  - KW Pawła Tanajno 
2) P. Bożena Ruczkowska - KW Janusza Palikota 
3) P. Patrycja Ewa Jarnutkowska - KW Adama Jarubasa 
4) P. Emilia Biaduń - KW Magdaleny Ogórek 
5) P. Edyta Zawojska - KW Janusza Korwin-Mikke 
6) P. Sara Marlena Konert - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
7) P. Patrycja Zofia Malska - KW Grzegorza Michała Brauna 
8) P. Faustyna Wałkuska - KW Pawła Kukiza 
9) P. Marianna Gieros - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 14. ul. H. Kołłątaja 8 w Łomży.

1) P. Bogumiła Wądołowska         - KW Pawła Tanajno 
2) P. Martyna Anna Przybyszewska - KW Janusza Palikota 
3) P. Martyna Dłużniewska - KW Adama Jarubasa 
4) P. Beata Cieślińska - KW Bronisława Komorowskiego 
5) P. Magdalena Kamińska - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Adam Deptuła - KW Janusza Korwin-Mikke
7) P. Natalia Andrzejczyk - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
8) P. Anna Jadczak - KW Pawła Kukiza 
9) P. Grażyna Kowalewska - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 15. w Łomży ul. H. Kołłątaja 10

1) P. Aneta Składanek - KW Pawła Tanajno 
2) P. Alicja Kolasińska - KW Janusza Palikota 
3) P. Anita Małgorzata Włodarczyk - KW Adama Jarubasa 
4) P. Urszula Ogłozińska - KW Andrzeja Dudy 
5) P. Stanisława Gwara - KW Magdaleny Ogórek 
6) P. Teresa Deptuła Lewandowska - KW Janusza Korwin-Mikke 
7) P. Joanna Rogowska - KW Grzegorza Michała Brauna
8) P. Łucja Kalinowska - KW Pawła Kukiza 
9) P. Ewa Matkiewicz - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 10   im. Jana Pawła II w Łomży ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17.

1) P. Janusz Józef Szczyglewski  - KW Pawła Tanajno
2) P. Radosław Kownacki - KW Janusza Palikota 
3) P. Monika Sylwia Szczytkowska  - KW Adama Jarubasa
4) P. Emilia Dzierzgowska - KW Bronisława Komorowskiego 
5) P. Kazimierz Bandach - KW Andrzeja Dudy 
6) P. Renata Dębska - KW Magdaleny Ogórek 
7) P. Anna Tomczuk - KW Janusza Korwin-Mikke 
8) P. Martyna Ramotowska - KW Grzegorza Michała Brauna 
9) P. Jerzy Włodkowski - wskazany przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza N r 22 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 17.

1) P. Iwona Bronisława Chmielewska-Matyjaszczyk     - Komitet Wyborczy Kandydata    na Prezydenta RP Pawła Tanajno
2) P. Henryk Lucyna Gniazdowska  - KW Janusza Palikota
3) P. Ewa Joanna Piechocińska      - KW Adama Jarubasa
4) P. Michalina Kossakowska  - KW Bronisława Komorowskiego
5) P. Grażyna Włodkowska - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Tomasz Handorowicz - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
7) P. Anita Ramotowska  - KW Grzegorza Michała Brauna
8) P. Bożena Zabielska  - KW Pawła Kukiza 
9) P. Jadwiga Maria Kirejczyk       - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa   Komisja   Wyborcza  Nr 23 z siedzibą w Świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej „PERSPEKTYWA” w Łomży ul. Kazańska 1.

1)P. Jan Jarota  - KW Pawła Tanajno
2) P. Teresa Adamczyk  - KW Adama Jarubasa
3) P. Rafał Mogielnicki  - KW Bronisława Komorowskiego
4) P. Henryk Zabielski  - KW Andrzeja Dudy
5) P. Maciej Chojnacki  - KW Janusza Korwin-Mikke
6) P. Mateusz Papież  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
7) P. Beata Helena Kania  - KW Grzegorza M. Brauna
8) P. Jacek Przestrzelski  - KW Pawła Kukiza 
9) P. Agnieszka Mariak - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24 z siedzibą w Spółdzielni Mieszkaniowe "jPERSPEKTYWA” w Łomży ul. Kazańska 1.

1) P. Bogumiła Piotrowska  - KW Pawła Tanajno
2) P. Anna Kownacka  - KW Janusza Palikota
3) P. Agnieszka Łupińska  - KW Adama Jarubasa
4) P. Elżbieta Wyrwas  - KW Andrzeja Dudy
5) P. Monika Ewa Mordasiewicz  - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Agnieszka Sulewska  - KW Janusza Korwin-Mikk
7) P. Łukasz Dymko  - KW Mariana Janysza Kowalskiego
8) P. Dorota Przestrzelska  - KW Pawła Kukiza
9) P. Edyta Woźniak  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Łomży ul. Księżnej Anny 12.

1) P. Katarzyna Przychodzeń  - KW Pawła Tanajno
2) P. Elżbieta Eryng  - KW Janusza Palikota
3) P. Celina Lipińska  - KW Bronisława Komorowskiego
4) P. Lidia Wierciszewska  - KW Andrzeja Dudy
5) P. Anna Grażyna Staszewska  - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Anna Pyć Florek  - KW Janusza Korwin-Mikke
7) P. Wioleta Szczytkowska  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
8) P. Anna Lusa  - KW Pawła Kukiza
9) P. Ewa Gierłowska  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza  Nr 26 z siedzibą w Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Łomży ul. Księżnej Anny 12.

1) P. Tomasz Duda  - KW Pawła Tanajno
2) P. Wiesława Kotowska  - KW Adama Jarubasa
3) P. Karol Karwowski  - KW Bronisława Komorowskiego
4) P. Zofia Kurkowska  - KW Andrzeja Dudy
5) P. Justyna Murawska  - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Paulina Sulewska  - KW Janusza Korwin-Mikke
7) P. Paulia Zalewska  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
8) P. Paweł Wojciech Grygo  - KW Pawła Kukiza
9) P. Emilia Wąsiewska  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27   z siedzib w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży, ul. Księżnej Anny 18.

1) P. Agnieszka Darmetko - KW Janusza Palikota 
2) P. Wiesław Tadeusz Adamczyk  - KW Adama Jarubasa 
3) P. Zofia Puławska - KW Bronisława Komorowskiego
4) P. Sylwia Bednarczyk - KW Andrzeja Dudy 
5) P. Mariola Piaszczyk - KW Magdaleny Ogórek 
6) P. Katarzyna Jatczak - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
7) P. Dominik Przystępski - KW Grzegorza Michała Brauna 
8) P. Andrzej Korytkowski - KW Pawła Kukiza 
9) P. Sylwia Kacprzyk - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28  z siedzibą w Szkole Podstawowej   Nr 9 w Łomży ul. Księżnej Anny 18.

1) P. Jolanta Chętnicka  - KW Janusza Palikota
2) P. Monika Chaberek  - KW Adama Jarubasa
3) P. Irena Stokowska  - KW Andrzeja Dudy
4) P. Ewa Wróblewska  - KW Magdaleny Ogórek
5) P. Karol Sulewski  - KW Janusza Korwin-Mikke
6) P. Jakub Karmiłowicz  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
7) P. Piotr Waldemar Przystępski  - KW Grzegorza Michała Brauna 
8) P. Justyna Korytkowska - KW Pawła Kukiza
9) P Tadeusz Władysław Trepanowski    - wskazany przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 29   z siedzibą w Zespole Szkół Specjalnych   w Łomży ul. Nowogrodzka 4.

1) P. Małgorzata Danuta Sokołowska  - KW Pawła Tanajno
2) P. Szymon Piotr Zientalski  - KW Janusza Palikota
3) P. Hanna Marianna Nowicka  - KW Adama Jarubasa
4) P. Julia Augustyniak  - KW Jacka Wilka
5) P. Katarzyna Roszkowska  - KW Andrzeja Dudy
6) P. Leszek Konopka  - KW Janusza Korwin-Mikke
7) P. Marek Kropiewnicki  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
8) P. Michalina Sulkowska  - KW Grzegorza Michała Brauna
9) P. Elżbieta Nieciecka  - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 30 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży, ul. Polna 40a

1) P. Katarzyna Wiśniewska  - KW Pawła Tanajno
2) P. Dariusz Węgrowski - KW Janusza Palikota 
3) P. Kinga Wyszyńska - KW Adama Jarubasa 
4) P. Jan Andrzej Ruszczyk - KW Bronisława Komorowskiego 
5) P. Karol Boruch - KW Andrzeja Dudy 
6) P. Kamil Chludziński - KW Janusza Korwin-Mikke 
7) P. Szymon Wądołowski - KW Mariana Janusza Kowalskiego 
8) P. Żaneta Gadomska - Klepadło  - KW Grzegorza Michała Brauna 
9) P. Grażyna Zabielska - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa   Komisja   Wyborcza Nr 31 z siedzibą w Świetlicy   Spółdzielni Mieszkaniowej „PERSPEKTYWA”  w Łomży ul. Kazańska 1.

1) P. Joanna Romanik - KW Janusza Palikota 
2) P. Ewa Listowska - KW Bronisława Komorowskiego 
3) P. Kazimierz Święciński - KW Andrzeja Dudy 
4) P. Marta Bryszkowska - KW Magdaleny Ogórek 
5) P. Tomasz Boguski - KW Janusza Korwin-Mikke 
6) P. Maciej Korwek - KW Mariana Janusza Kowalskiego
7)1 P. Ewa Przystępska - KW Grzegorza Michała Brauna
8) P. Anna Gromek - KW Pawła Kukiza 
9) P. Barbara Staszewska - wskazana przez Prezydenta Miasta

Obwodowa  Komisja Wyborcza  Nr 32 z siedzibą w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Al. Józefa Piłsudskiego 11.

1) P. Anna Kamińska  - KW Pawła Tanajno
2) P. Małgorzata Kuczewska  - KW Janusza Palikota
3) P. Elżbieta Mioduszewska  - KW Adama Jarubasa
4) P. Artur Niksa  - KW Andrzeja Dudy
5) P. Magdalena Wdziękońska  - KW Magdaleny Ogórek
6) P. Maciej Galanek  - KW Mariana Janusza Kowalskiego
7) P. Krystyna Chrzanowska  - wskazana przez Prezydenta Miasta


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę