poniedziałek, 20 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Meblowa otwarta

Zakończyły się prace związane z budową ulicy Meblowej w Łomży. Półtorakilometrowy odcinek dwujezdniowej ulicy połączył Wojska Polskiego z Poznańską. Cała inwestycja kosztowała około 30 mln zł, a większość pieniędzy pochodziła z dotacji unijnej. - W ostatnich dwóch dniach prowadzone były jej odbiory i po ich pozytywnym przeprowadzeniu wykonawca usunął obowiązujące w trakcie budowy znaki zakazu ruchu – przekazuje Łukasz Czech z ratusza.

Budowa ulicy Meblowej realizowana była z dwóch projektów unijnych. W ramach „Uzbrojenia terenów inwestycyjnych – II etap” powstał ok. 800 m odcinek drogi od ul. Wojska Polskiego, natomiast w ramach trzeciego etapu projektu „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach miasta Łomży” dwupasmowa ul. Meblowa została przedłużona do ul. Poznańskiej. Pierwszy z projektów kosztował 17,8 mln zł, zaś dobudowa ulicy Meblowej w ramach drugiego projektu pochłonęła 7,2 mln zł. Oba projekty były dofinansowane ze środków unijnych RPO WP na lata 2007-2013.

Wzdłuż dwujezdniowej ulicy Meblowej powstały chodniki i ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie drogowe, kanalizacja teletechniczna, sieć wodociągowa i kanalizacyjna, przebudowano linię wysokiego napięcia i wybudowano zbiornik retencyjno – przepływowy. Ponadto w ramach projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych wykonana została także ulica Saperska o długości około 110 metrów oraz trzy inne drogi o łącznej długości około 1190 metrów, a także przebudowano 315 metrowy fragment ulicy Wojska Polskiego i wybudowano rondo na skrzyżowaniu tej drogi z ulicą Meblową.

Jak przekonują władze miasta ulica Meblowa przyczyni się do przeniesienia ruchu tranzytowego w relacjach Ostrołęka (droga krajowa 61) – Ostrów Mazowiecka (droga wojewódzka 677) i Zambrów (droga krajowa 63).

Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:
Foto:

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0