Przejdź do treści Przejdź do menu
sobota, 10 czerwca 2023 napisz DONOS@

Rada Społeczna Szpitala: województwo dało za mało pieniędzy na szpital w Łomży

Główne zdjęcie
Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

„Kwota (1 mln zł – dod. red.) dofinansowania Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, przewidziana uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego z 23 lutego 2015 r. jest rażąco niska i niewystarczająca dla sfinansowania zadań inwestycyjnych w tym zakupów sprzętu i aparatury medycznej” - czytamy w podpisanym przez Jacka Piorunka, przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wniosku do władz województwa podlaskiego „o podjęcie działań mających na celu zwiększenie nakładów finansowych na pilne inwestycje”. W tym roku, dzieląc pomiędzy szpitale w województwie niemal 60 milionów złotych, na szpital w Łomży zapisano tylko 1 milion. Rada Społeczna Szpitala przekonuje, że tylko na dokończenie rozpoczętych w 2014 roku inwestycji szpital potrzebuje ponad 8 mln zł, a potrzeby są znacznie wyższe.

Oto Wniosek Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży z dnia 27.03.2015 r. w sprawie finansowania przez samorząd województwa podlaskiego inwestycji i remontów w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży na 2015 r.

Rada Społeczna wyraża głębokie zaniepokojenie wysokością finansowania zadań inwestycyjnych na rok 2015 przez samorząd województwa podlaskiego jako organ tworzący dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
Kwota dofinansowania Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, przewidziana Uchwałą nr Y/23/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z 23 lutego 2015 r.: jest rażąco niska i niewystarczająca dla sfinansowania zadań inwestycyjnych w tym zakupów sprzętu i aparatury medycznej.
Szpital prowadzi inwestycje, które zostały rozpoczęte w 2014 i nie zostały ukończone z powodu braku środków:
1.   Adaptacja/przebudowa pomieszczeń Stacji Łóżek oraz Stacji Dializ na potrzeby Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ - brakujące środki to ok. 500 tyś. oprócz przyznanej l min dotacji.
2.   Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Położniczego z traktem porodowym - na kwotę 5 000 000 zł
3.   Modernizacja systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach szpitala - na kwotę 3 300 000 zł.

Inne pilne inwestycje i remonty, które szpital musi wykonać w najbliższym czasie to:
1. Rozbudowa / przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii i dostosowanie do obowiązujących przepisów tj Rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą - POW NFZ w Białymstoku wyznaczył w zaleceniach pokontrolnych termin 14 dni na dostosowanie liczby łóżek w oddziale do 2% ogólnej liczby łóżek w szpitalu tj. zwiększenie o 3 łóżka oraz dodatkowo rozbudowanie oddziału o izolatkę wraz ze śluzą dostępną z traktów komunikacji Oddziału, gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Wiąże się to z przebudową oddziału. Nie dostosowanie się do zaleceń zagraża funkcjonowaniu szpitala poprzez zawieszeniu działalności wszystkich oddziałów zabiegowych, części zachowawczych oraz SOR. Szacowany koszt to 9 min zł.

2. Obowiązek dostosowania pomieszczeń do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Skala zadań jakie powinny być wykonane do 31.12.2016 roku jest bardzo duża, szacowna na ponad 5 min zł i to bez całościowych remontów, oddziałów, pracowni. Jest to zadanie które musi być rozłożone w czasie (dotyczy 12 oddziałów) aby zapewnić ciągłość funkcjonowania szpitala.

3. Zakup sprzętu medycznego.
Potrzeby Szpitala wynikają z konieczności wymiany ponad 15 letniego sprzętu (większość zakupów odbyła się przy oddaniu szpitala do użytkowania) oraz dostosowania się do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Zarządzeń Prezesa NFZ Szacowane łączne koszty zakupu sprzętu wynoszą obecnie ok. 13 min zł.

4. Pilne remonty wynikające z zaleceń pokontrolnych lub decyzji Sanepidu to remont apteki szpitalnej - szacowany koszt to 4 min zł., Pododdziału Onkologii - koszt 3 min zł, Oddziału Laryngologicznego - koszt ok. 4 min zł.

5. Przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Przystosowanie istniejącej infrastruktury wodno-ściekowej do obowiązujących przepisów prawa - decyzja PSSE w Łomży - ok. 2 min zł.

6. Wymiana systemu dystrybucji posiłków dla pacjentów - zalecenie Sanepidu - koszt ok. 1 min. zł.

Szpital samodzielnie nie sfinansuje nawet najpilniejszych inwestycji, które wynikają z zakończenia rozpoczętych inwestycji oraz pilnych remontów oddziałów szpitalnych z powodu zaleceń pokontrolnych NFZ, konsultantów wojewódzkich, Sanepidu, straży pożarnej, konieczności dostosowania warunków sanitarnych, budowlanych do obowiązujących przepisów. W związku z powyższym Rada Społeczna wnioskuje do władz Samorządu Województwa Podlaskiego o podjęcie działań mających na celu zwiększenie nakładów finansowych na pilne inwestycje w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży które skutkować będą kontynuowaniem działalności po 31.12.2016 roku.

zobacz: Milion złotych starczy szpitalowi w Łomży na rok?!

 


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę