czwartek, 19 października 2017 napisz DONOS@

Zawód urzędowo potwierdzony

Z blisko 2400 uczniów i kursantów z województwa podlaskiego, którzy w styczniu i lutym zdawali egzaminy zawodowe świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie otrzymało 1 611 osób – podała Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomy. Egzamin przeprowadzono w 73 kwalifikacjach – dla uczniów szkół zawodowych, absolwentów, eksternów oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (kursanci). Aby go zdać trzeba było zdobyć minimum 50% punktów z części pisemnej i co najmniej 75% punktów z części praktycznej.

Jak wynika z zestawienia OKE najlepiej z egzaminami zawodowymi poradzili sobie uczniowie techników, gdzie poznawalność przekroczyła 70%, w szkołach policealnych zdawalność wyniosła 65,3%, a w zasadniczych szkołach zawodowych 58,3%.

Wśród najpopularniejszych zawodów do których zalicza się np. technik usług kosmetycznych, gdzie do egzaminu z wykonywania zabiegów kosmetycznych twarzy przystąpiło ponad 200 osób, zdało go tylko 47,3%.
Nieco lepiej poszło technikom informatyki na egzaminie z montażu i eksploatacji komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Na około 300 osób przystępujących do egzaminu świadectwa otrzymało 57,3% z nich.
Najwięcej chętnych – około 350 osób – przystąpiło do egzaminu z zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy (technik bezpieczeństwa i higieny prac), a zdało go 64,4%.
Egzamin montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (monter mechatronik; technik mechatronik) z pond 200 zdających zaliczyło 72,3%, a egzamin w zawodzie prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik; technik rolnik; technik agrobiznesu) na około 130 zdających zaliczyło aż 79,2%.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0