poniedziałek, 23 października 2017 napisz DONOS@

Region poniżej średniej

Według corocznych badań i prognoz siły nabywczej instytutu GfK, w 2015 roku polscy konsumenci będą mieć do dyspozycji łącznie ponad 997 miliardów złotych na wydatki lub oszczędności. Mediana wartość siły nabywczej przypadająca na jeden kilometr kwadratowy w Polsce wynosi 0,61 mln złotych. W okolicach Łomży jest to co najmniej 10 razy mniej wynika z badań opublikowanych przez GfK Polonia.

Mapa prezentuje zagęszczenie siły nabywczej, czyli jej wartość w przeliczeniu na kilometr kwadratowy. Obszary na mapie zaznaczone kolorem czerwonym charakteryzują się wysoką koncentracją pieniądza. Z kolei kolorem niebieskim zaznaczone zostały obszary o niskim zagęszczeniu siły nabywczej. (źródło: GfK)
Mapa prezentuje zagęszczenie siły nabywczej, czyli jej wartość w przeliczeniu na kilometr kwadratowy. Obszary na mapie zaznaczone kolorem czerwonym charakteryzują się wysoką koncentracją pieniądza. Z kolei kolorem niebieskim zaznaczone zostały obszary o niskim zagęszczeniu siły nabywczej. (źródło: GfK)

Siła nabywcza to przypadający na osobę dochód (w tym wszelkie świadczenia otrzymywane od państwa), jaki pozostaje do jej dyspozycji po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Ogólna Siła Nabywcza GFK to wskaźnik umożliwiający porównywanie potencjału konsumentów pomiędzy regionami czy miastami.

Analiza siły nabywczej w przeliczeniu na kilometr kwadratowy pokazuje duże zróżnicowanie pomiędzy powiatami oraz siłę potencjału miast i powiatów o stosunkowo wysokiej gęstości zaludniania, gdzie na małym obszarze kumuluje się duży potencjał.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0