poniedziałek, 11 grudnia 2017 napisz DONOS@

Ciepła praca w cenie (2)

4,5 tys zł – to ubiegłoroczna średnia płaca w MPEC Łomża, ale już łącznie z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi i innymi wynagrodzeniami wyniosła – wyjaśnia zarząd miejskiej spółki w odpowiedzi na nasz wtorkowy artykuł w którym ujawniliśmy tabelę z wysokością zarobków poszczególnych grup pracowników spółki.

Nowa tabela wynagrodzeń w MPEC przesłana przez zarząd spółki
Nowa tabela wynagrodzeń w MPEC przesłana przez zarząd spółki
Pierwotna tabela wynagrodzeń grup racowników MPEC w 2014 roku
Pierwotna tabela wynagrodzeń grup racowników MPEC w 2014 roku

- Tabela zamieszczona w artykule pn. „Wynagrodzenia w poszczególnych grupach w 2014 r.” jest dokumentem analitycznym Spółki i nie była formatowana w taki sposób, jaki byłby czytelny dla ogółu opinii publicznej – czytamy w przesłanej nam informacji w której zarząd zarzuca nam m.in. wprowadzanie opinii publicznej w błąd oraz manipulacje. Wśród przesłanych obok nowej tabeli płac wyjaśnień jest także m.in. to, że "w przedsiębiorstwie nie występuje stanowisko „sprzątaczka” (które jest ujęte w tabeli opublikowanej przez nas we wtorek – dop. red.), a do tej nomenklatury zostały przypisane stanowiska łączące w sobie funkcje „robotnika gospodarczego przy pracy lekkiej i portiera” lub „dozorcy i pracownika gospodarczego przy pracy lekkiej”.
Zarząd MPEC w posumowaniu pisze: biorąc powyższe pod uwagę, prawidłowy, zgodny ze stanem faktycznym, wniosek z podsumowania  tabeli jest następujący:
1. Średnia płaca bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i innych wynagrodzeń za 2014 rok wyniosła 4 156,41 zł, a z wyłączeniem członków zarządu – 4 065,54 zł.
2. Średnia płaca w przedsiębiorstwie ogółem tj.  łącznie z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalnymi i innymi wynagrodzeniami wyniosła 4504,56 zł, a z wyłączeniem członków zarządu 4 387,92 zł.

Przypomnijmy tabelę z wynagrodzeniem poszczegóolnych grup pracowników MPEC w 2014 roku, podpisana przez prezesa miejskiej spółki opublikowaliśmy po żądaniach szefów związków zawodowych MPEC domagających się 4% podwyżek. Teraz zdobyliśmy także i to pismo.  

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0