sobota, 18 listopada 2017 napisz DONOS@
171027121458.gif

Kawaler Orderu Odrodzenia Polski z Łomży

Henryk Kapuściak, przewodniczący Rady Miejskiej Łomży I kadencji (obejmującej lata 1990 – 1994) został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Kapuściak znalazł się w gronie 13 osób odznaczonych przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z okazji 25-lecia samorządu w Polsce. Prawie dokładnie 25 lat temu - 8 marca 1990 roku - Sejm uchwalił pakiet ustaw samorządowych.

Marek Rutkowski ( 4 czerwca 1989 r. wybrany został posełem na Sejm kontraktowy z listy KO „Solidarność” w województwie łomżyńskim) i Henryk Kapuściak (w 1989 roku przewodniczący KO „Solidarność” w Łomży). Spotkali się w Sejmie podczas konferencji "Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później".
Marek Rutkowski ( 4 czerwca 1989 r. wybrany został posełem na Sejm kontraktowy z listy KO „Solidarność” w województwie łomżyńskim) i Henryk Kapuściak (w 1989 roku przewodniczący KO „Solidarność” w Łomży). Spotkali się w Sejmie podczas konferencji "Obywatelski Klub Parlamentarny 25 lat później".
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Henryk Kapuściak (ur. 11.07.1944r.) dziś emeryt w 1980 roku był jednym ze współzałożycieli NSZZ „Solidarność” w Łomży. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany za „manifestowanie wrogiego stosunku do ustroju socjalistycznego, MO i SB oraz prowadzenie pozastatutowej działalności związkowej”. Po zwolnieniu z internowania inwigilowany przez SB ze względu na zajmowane wcześniej stanowisko przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Fabryce Mebli w Łomży i pełnioną funkcję członka Krajowej Sekcji Pracowników Przemysłu Meblarskiego NSZZ „Solidarność”. Inwigilację przerwano dopiero w grudniu 1986 roku.
Po rozmowach okrągłego stołu i „odrodzeniu się” Solidarności w 1989 roku został przewodniczącym KO „Solidarność” w Łomży, pod którego szyldem do wyborów przystąpili działacze demokratycznej opozycji wobec ówczesnych władz komunistycznych kraju.
Po pierwszych w powojennej Polsce wyborach samorządowych (27 maja 1989 roku) Henryk Kapuściak został przewodniczący Rady Miejskiej Łomży. Funkcję tę sprawował przez cztery lata  (1990 – 1994).

W poniedziałek podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Bronisław Komorowski dziękował „tym, którzy mieli kiedyś odwagę, aby propagować samorządność w czasach, kiedy gdzieś głęboko w nas wszystkich tkwiły nawyki myślenia związane z centralistycznym spojrzeniem na Polskę, na władzę, na społeczeństwo”. Prezydent Komorowski gratulował wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ten wielki eksperyment, jakim była odbudowa samorządności polskiej nie tylko się udał, ale też został głęboko zaszczepiony w polskim społeczeństwie. Wskazywał, że samorządność jest w pełni akceptowana jako sposób funkcjonowania państwa polskiego, także jako sposób relacji między władzą a społeczeństwem.
W związku z tymi uroczystościami prezydent 13 osób uhonorował wysokimi odznaczeniami państwowymi. W tej grupie była także Henryk Kapuściak z Łomży, który otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Order Odrodzenia Polski został ustanowiony w 1921 r. i nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0