Przejdź do treści Przejdź do menu
niedziela, 04 czerwca 2023 napisz DONOS@

Czas zapisywać dziecko do przedszkola

Główne zdjęcie
Przedszkolaki

Zaczął się nabór na rok szkolny 2015 / 2016 w prowadzonych przez miasto Łomża 9 przedszkolach publicznych, które przygotowane są na przyjęcie 1 380 dzieci. Do 12. marca rodzice mogą składać deklaracje o pozostawieniu pociech w dotychczasowym przedszkolu albo ich przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Od 16. marca do 27. marca będą prowadzone zapisy dzieci, idących po raz pierwszy do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zapewne problemy ze znalezieniem miejsc w przedszkolach będą mniejsze niż przed rokiem, gdyż sześciolatki idą obowiązkowo do klas pierwszych.

Miejsca w publicznych przedszkolach przygotowano tylko dla najmłodszych mieszkańców Łomży. Dzieci z teremu gmin: Łomża, Piątnica czy Nowogród zostaną przyjęte - w razie wolnych miejsc. Rekrutację „papierową” będzie wspierał system elektroniczny. Złożone w terminie karty zgłoszeń są traktowane jednakowo, co oznacza, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Jeżeli po 1. etapie rekrutacji niektóre dzieci otrzymają tyle samo punktów „ustawowo” albo przedszkole nadal będzie miało wolne miejsca, to na 2. etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane też pod uwagę kryteria, określone przez organ prowadzący. Kryteria z ustawy mają jednakową wartość punktową, natomiast kryteria organu prowadzącego – zróżnicowaną. Główna różnica w punktacji kryteriów w porównaniu z rokiem szk. 2014 / 2015 to dwa razy więcej punktów „za rodzeństwo” w tym samym przedszkolu i brak punktów „za rodziców studiujących zaocznie”. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są dołączyć dokumenty, potwierdzające sytuację dziecka, np. jego niepełnosprawność.
Dzieci w wieku 5 lat (urodzone w 2010 r.) mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach. Dzieci w wieku 4 lat (urodzone w 2011 r.) mają prawo do wychowania przedszkolnego, uczęszczając do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w podstawówce. Dzieci z 2. połowy 2008 r.  i z rocznika 2009 - sześciolatki rozpoczynają od 1. września 2015 r. naukę w klasie pierwszej, chyba że rodzice przedstawią odpowiednie zaświadczenie poradni psychologicznej, że na szkołę jeszcze za wcześnie.
7. kwietnia o godz. 10. nastąpi ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na tablicy ogłoszeń placówek.

Pierwsze kroki w nowej placówce
Jeśli dziecko idzie do przedszkola po raz pierwszy, rodzice powinni wypełnić kartę zgłoszenia na stronie https://naborp-k.vulcan.net.pl/lomza i przesłać mailem, zaś podpisaną kartę złożyć tylko w jednej placówce, tzw. pierwszej preferencji (w karcie na 1. pozycji). Kartę należy złożyć do 27.  marca do godz. 15. Niezłożenie w terminie oznacza nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji. Kto nie ma dostępu do Internetu, otrzyma kartę w przedszkolu. Dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice mają prawo wskazać maksymalnie 3 przedszkola. Listy dzieci przyjętych od 1. września wywieszane będą w placówkach 16. kwietnia od godz. 10. - Z wnioskiem należy złożyć dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów tak ustawowych, jak i samorządowych – przypomina Łukasz Czech z biura prasowego ratusza. - Kiedy dziecko znajdzie miejsce w przedszkolu, rodzic zobowiązany jest do potwierdzenia pobytu dziecka w przedszkolu od 7. kwietnia od godz. 12. do 15. kwietnia do 15. W trakcie potwierdzania woli uczęszczania dziecka będą zawierane z rodzicami / opiekunami prawnymi umowy. Niepotwierdzenie pobytu dziecka w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce. Rodzice zamierzający zapisać dziecko do innego samorządowego przedszkola, niż to przedszkole, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich zasadach, jak dziecko zapisywane po raz pierwszy. Rodzic / opiekun prawny składa więc podpisaną kartę do wybranego przedszkola, wskazanego jako placówka pierwszego wyboru. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do innego przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu już nie jest dla niego zarezerwowane.
- 16. kwietnia to termin ogłoszenia wyników naboru do przedszkoli publicznych w Łomży, jednak pamiętajmy, że ostateczne wyniku naboru poznamy na początku września – podsumowuje Łukasz Czech. - Rodzice z racji okoliczności życiowych mogą dziecka do danego przedszkola nie posłać.
Odrębną rekrutację prowadzą przedszkola niepubliczne: do 15. kwietnia „Mały Artysta” i „Wesołe Słoneczko” Stowarzyszenia „Edukator”, a do kończ kwietnia Przedszkole Katolickie Sióstr Służek NMP. Przedszkole „Nutka” Fundacji DR OTIS ma już zajęte 42 miejsca, więc rekrutuje na bieżąco.

Opr.: Mirosław R. Derewońko


 
 

W celu świadczenia przez nas usług oraz ulepszania i analizy ich, posiłkujemy się usługami i narzędziami innych podmiotów. Realizują one określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

W szczególności współpracujemy z partnerami w zakresie:
  1. Analityki ruchu na naszych serwisach
  2. Analityki w celach reklamowych i dopasowania treści
  3. Personalizowania reklam
  4. Korzystania z wtyczek społecznościowych

Zgoda oznacza, że n/w podmioty mogą używać Twoich danych osobowych, w postaci udostępnionej przez Ciebie historii przeglądania stron i aplikacji internetowych w celach marketingowych dla dostosowania reklam oraz umieszczenia znaczników internetowych (cookies).

W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ograniczyć lub wyłączyć obsługę plików Cookies.

Lista Zaufanych Partnerów

Wyrażam zgodę