poniedziałek, 23 października 2017 napisz DONOS@

Funduszy na aktywizację brak...

- Na razie ta jedna jaskółka wiosny nie czyni, ponieważ w tym roku nasz urząd wygrał tylko jeden konkurs na dofinansowanie zatrudnienia 35 osób młodych bezrobotnych do 25 roku życia – mówi Hanna Huszcza, rzeczniczka Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lutego 2015 r. w tym urzędzie wyniosła 6 654 osoby. Najliczniejsze grupy bezrobotnych to: młodzi do 30. roku życia – 1 242 osoby. Wspomniana „jaskółka” to 248 tys. zł. Z tej puli na 6-miesięczne staże może liczyć 16 osób, na 6-miesięczne bony zatrudnieniowe – 10, na bony szkoleniowe – 5 oraz 4 na zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Liczba bezrobotnych na koniec lutego 2015 była w PUP Łomża niższa w porównaniu do stanu na koniec stycznia o 49 osób, natomiast w stosunku do liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lutego 2014 aż o 455 osób, to jest o 6, 4 procent. W samej Łomży ludzi bezrobotnych jest obecnie 3 960, w tym zaledwie 532 posiada prawo do zasiłku.
- W Łomży stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie 16, 6 procent, a w powiecie łomżyńskim 13, 5 proc. - dodaje rzeczniczka PUP.

Najliczniejsze grupy bezrobotnych to oprócz ludzi młodych (1 242 osoby do 30. roku życia) także najstarsi powyżej 50 roku życia – 1 181 osób. Wśród łomżyńskich bezrobotnych pracy nie mają 1 883 kobiety. 395 pań nie podjęło swej pracy po urodzeniu dziecka. 82 osoby straciły pracę w wyniku zwolnienia, natomiast 193 uczniów w ciągu roku od ukończenia szkoły niczego dla siebie nie znalazło. Na listach w PUP jest również 366 osób niepełnosprawnych oraz 47 cudzoziemców.

Mirosław R. Derewońko


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0