środa, 18 października 2017 napisz DONOS@

Odstrzał dzików tylko w „czerwonej strefie”?

W piątek na nadzwyczajnej sesji mają spotkać się radni województwa podlaskiego. Jej tematem będzie uchwała w sprawia ograniczenia populacji dzika w województwie podlaskim. Projekt tej uchwały w środę przyjął zarząd województwa. Jak podaje Urszula Arter z Urzędu Marszałkowskiego według zapisów uchwały ograniczenie populacji dzika ma nastąpić w części powiatów sokólskiego i białostockiego (w tzw. „czerwonej strefie”). Do połowy roku miałoby zostać odstrzelonych tu 500 dzików.

Czerwona strefa obejmuje znajdujące się na wschodzie województwa gminach: Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, Krynki, Gródek, Michałowo, Nowy Dwór, Dąbrowa Białostocka, Sidra, Janów, Czarna Białostocka, Supraśl i Wasilków. Na tym terenie znajdowane były chore na ASF dziki.
Zgodnie z tym co przekazała Urszula Arter na tym terenie do dnia 30 czerwca 2015 zostanie odstrzelonych 500 dzików. Odstrzał będą prowadzić  wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia a ponadto będące dzierżawcami bądź zarządcami obwodów łowieckich zrzeszonych w PZŁ –Okręg Białystok oraz właściwych nadleśnictwach. 
- Szczegółowe warunki odstrzału będą określone w umowach zawieranych między Województwem a kołami łowieckimi i nadleśnictwami – przekazuje urzędniczka. - Województwo na ten cel przeznaczy  200 tys. zł i będą to pieniądze na odstrzał, dostarczenie dzików do chłodni, zabezpieczenie prób do badań, utylizacji oraz kosztów przechowywania dzików w chłodni. W przypadku stwierdzenia u odstrzelonego dzika zarażenia wirusem ASF wszystkie koszta związane z odbiorem i utylizacją  poniesie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Białymstoku.

Przypomnijmy odstrzału dzików od ponad roku domagają się rolnicy z całego województwa podlaskiego. W poniedziałek podczas sesji sejmiku na której miała być podejmowana uchwała w sprawie odstrzału dzików, radni mogli jednak przyjąć jedynie stanowisko, w którym wyrazili „zaniepokojenie niewystarczającymi działaniami podejmowanymi przez Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącymi zagrożeń jakie niesie za sobą wystąpienie Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie województwa podlaskiego”. W tym samym stanowisku radni zapisali, że sejmik „widzi potrzebę dokonania znacznego ograniczenia populacji dzika” w strefie czerwonej w maksymalnym wymiarze, oraz w strefie żółtej w wymiarze o 70% populacji, a w pozostałej części województwa ograniczenie populacji powinno dotyczyć 50% całego pogłowia zwierzyny.

Uchwała o ograniczeniu populacji dzików w województwie podlaskim ma być przedmiotem obrad najbliższego Sejmiku Województwa Podlaskiego zwołanego na piątek, 27 lutego br. na godz. 9.00.

170919012406.jpg

 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0