piątek, 15 grudnia 2017 napisz DONOS@
171215122325.gif

Rząd znalazł pieniądze na pokrycie strat spowodowanych przez dziki

6,1 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat wyrządzonych przez dziki w 2014 roku w gospodarstwach rolnych z województwa podlaskiego – wynika z komunikatu opublikowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów po wtorkowym posiedzeniu rządu.

We wtorek 17 lutego 2015 roku Rada Ministrów  wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa. Na tej podstawie rolnicy województwa podlaskiego mają otrzymać dodatkową pomoc za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 r. 
Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach rządowych pomoc ta będzie miała charakter pomocy de minimis. Zostanie pomniejszona o wysokość odszkodowania otrzymanego z koła łowieckiego oraz wsparcie otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Pomoc finansowa dla jednego rolnika nie będzie mogła przekroczyć kwoty równowartości 15 tys. euro, przy czym limit ten będzie pomniejszony o kwotę pomocy de minimis udzielonej z jakiegokolwiek tytułu w rolnictwie w okresie ostatnich trzech lat.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w gospodarstwie którego odnotowano zniszczenia upraw przez dziki. Decyzje w tych sprawach będą wydawane przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Na pokrycie strat wyrządzonych przez dziki zostanie przeznaczone 6,1 mln zł.


 
 
4lomza.pl Regionalny Portal Copyright © Speed s.c. 2005r - 4too v.1.0